DF: Sæt skatten ned til 23,4 procent
Sidste års forligspartier var i fjor enige om 23,8 med virkning fra 2017

Pengene fosser ud af kommunekassen. Måske for at finansiere en gaveregn op til næste kommunalvalg. Sagde Dansk Folkepartis ordfører Kristian Niebuhr ved førstebehandlingen af budgettet for 2017-20 i onsdags. Derfor kom det måske som en overraskelse for nogen, at Kristian Niebuhr foreslog, at den kommunale skatteprocent sættes ned med 0,5, så den med virkning fra 2017 kommer til at lyde på 23,4. Det vil placere Gladsaxe som landets sjettebilligste kommune ud af de 98 kommuner. Grundskyldpromillen vil uændret ligge på 23,0.
Ved 2. behandlingen af budgettet i fjor sagde Kristian Niebuhr, at han hellere ville bruge sine penge på at spille Eurolotto end på at satse på en skattelettelse ville blive gennemfør i 2017, for gevinstchancen i lotto var bedre end sandsynligheden for at forligspartierne i 2017 ville få gennemført den skattelettelse, som man aftalte i efteråret 2015. Han henviste til en budgetnote, der kunne bremse det hele, men det sker åbenbart ikke.
Ved mødet i onsdags virkede det nu ret tydeligt, at der mindst vil komme en skattenedsættelse fra 23,9 til 23,8 som aftalt i fjor.
Kristian Niebuhr havde sat små blå ringe ved de ting, som han var utilfreds med i borgmester Karin Søjberg Holst budgetoplæg – og det var rigtig mange – og han var glad for, at han ikke havde brugt røde overstregninger, for så kunne nogen måske tro, at han havde skiftet politisk opfattelse.
Kristian Niebuhr går ind for en hurtig opførelse af en ny skøjtehal og en hal ved Gladsaxe Skole. Sådan noget koster mange millioner, men efter hans opfattelse behøver budgetterne ikke at løbe løbsk. Gyngemosehallen og svømmehallen i Bagsværd blev holdt på en rimelig økonomi.
Niebuhr fandt mange millioner i budgettet ved bl.a. at fjerne støtte til flygtninge og ved at udlicitere de opgaver Intern Service Gladsaxe klarer.

Kassen bugner
Ebbe Skovsgaard fra Venstre konstaterede, at kommunekassen nærmest bugner af penge. Faktisk er likviditeten så god, at man kan tale om skattenedsættelser på flere fronter. Både personskat, ejendomsskat og dækningsbidrag kom på tale. Pengene tilhører jo reelt borgerne, lød hans argument .
Borgmester Karin Søjberg Holst havde i sit oplæg understreget, at hun går ind for at videreføre og tilpasse projekter, som man allerede har gang i. Kommunen har en sund og robust økonomi, og så er det godt at have noget at stå imod med i en tid, hvor man kan løbe ind i store klimaudfordringer.
Hun pointerede også, at et køb af det gamle Blågård Seminarium er en oplagt mulighed. Det kan skaffe faciliteter til både svømning og gymnastik, hvor der er mange medlemmer i klubberne. Der er afsat 80 millioner kroner til det projekt. Der skal gøres mere for de demente, og der kommer øgede udgifter til syge folk, der kommer hurtigt hjem fra hospitaler.
Ved 1. behandlingen kan man ikke komme med konkrete forslag. Nu forhandles der, og partierne kan byde ind med forslag til senest 26. september klokken 14, hvor det er slut.
Umiddelbart virkede det som om at de partier, der stod bag forliget i fjor kan blive enige igen, men det kan jo kun forhandlingerne afsløre.

Kirkeskatten sættes ned
Synenergieffekter slår igennem
Et flertal i kirkernes menighedsråd har besluttet at nedsætte kirkeskatten i Gladsaxe kommune i 2017. Den sættes ned fra det nuværende 0,75% til 0,73%, hvor den sidst var i 2007.
Under mottoet ”Få mere kirke for pengene” har folkekirken styrket samarbejdet mellem landets menighedsråd om at få mest værdi for pengene i hver enkelt kirke. Menighedsrådene i Gladsaxe har været aktive i dette arbejde og har i fællesskab udarbejdet en budgetmodel, som giver solidt grundlag for prioritering og styring i anvendelsen af skattekronerne.
Derfor har menighedsrådene i Gladsaxe kommune kunnet beslutte at nedsætte kirkeskatten for 2017. Det er sket på et budgetsamråd der fandt sted i Mørkhøj kirke i onsdags (d. 7. september).
Nedsættelsen af kirkeskatten ændrer ikke på kirkernes aktivitet. De vil forsat have gudstjenester hver søndag og udover det: Et væld af tilbud om undervisning, koncerter, samvær og andre aktiviteter til glæde for borgerne i 2017.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Gladsaxebladet
www.gladsaxebladet.dk
Top