Hjemmeplejen følger ønsker og behov
30. august skrev Peter Lawrence Brooker et læserbrev i Gladsaxebladet om,

at han og andre har bemærket, at demente borgere i Egeparken får hjemmehjælp klokken 16.30 om eftermiddagen, og derefter ikke får hjælp før næste morgen. Peter Lawrence Brooker stiller på den baggrund følgende spørgsmål til politikerne i Gladsaxe Kommune: Hvad tid spiser I selv jeres sidste måltid på dagen? Kære Peter Lawrence Brooker. Man kan ikke altid afgøre ud fra egne behov, at det, der foregår, er i uoverensstemmelse med et andet menneskes ønsker og behov. Tidspunktet for det sidste besøg fra hjemmehjælpen er heller ikke nødvendigvis et udtryk for, hvornår borgeren spiser sit sidste måltid på dagen. Da plejen er tilrettelagt ud fra den enkelte borgers ønsker og behov, kan du heller ikke antage, at tidspunkterne for besøgene er udtryk for et lavt serviceniveau. Hvis en borger eller pårørende er utilfreds med den tilbudte hjælp, er jeg altid lydhør over for konkrete henvendelser, som jeg vil tage op i samarbejde med Hjemmeplejen og den pågældende borger. Efter dit læserbrev har været offentliggjort, er Hjemmeplejen blevet opsøgt af en pårørende til en borger i Egeparken, som har udtrykt tilfredshed med hjemmeplejen og med, at hjælpen er i overensstemmelse med borgerens ønsker og behov.

Trine Græse (A),
formand for Seniorudvalget

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top