Jobmesse var en fuser
messe.jpg
Forenede Service fik mange henvendelser på messen, og der kom 45 ansøgninger. Foto: Privat.
Ledig retter hård kritik mod kommunen

Det var som at stikke tungen ud af vinduet. Den opfattelse havde Britt Seelhorst, da hun gik til den kommunal jobmesse på Telefonfabrikken. Og hun mødte andre, der heller ikke kunne finde det store udbytte.
Til gengæld var f.eks. Forenede Service meget tilfredse med messen, der gav 45 henvendelser fra folk, der gerne ville have job.
Britt Seelhorst føler, at messen nærmest var hemmeligholdt.
-Man kan jo spørge sig selv, hvad formålet egentlig var med dette nærmest hemmeligholdte ”lukkede arrangement” for dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere, som kun få ledige var så ”heldige” at være blevet inviteret til af Gladsaxe Kommunes Virksomhedsservice. Sikken service! – Ingen steder er dette arrangement set omtalt tidligere, men godt det samme, for det var da næppe værd at skrive hjem om.. Min ”invitation” modtaget ved en tilfældighed ad omveje blot to dage forinden lagde op til, at man personligt kunne møde nogle virksomheder, som mangler personale både nu og senere på efteråret.
– Samlet set tror jeg, at der var i alt 7 såkaldte ”virksomheder” repræsenteret ved jobmessen – i en artikel i Gladsaxe Bladet stod der, at der ville være ca. 20 firmaer – men der var nu mere tale om et stærkt begrænset antal udbydere af diverse rekrutterings-, kursus- og uddannelsesaktiviteter inden for vikar og serviceerhverv på social- og sundhedsområdet, chauffør- og transportsektoren, butiksbranchen samt Jobindex, der bl.a. kunne reklamere for 6-ugers jobrettede selvstudiekurser, som næppe er muligt at gennemføre for mig, der kun er i besiddelse af en gammel, slidt og i forvejen stærkt overbelastet hjemme-PC
Vel vidende, at der gælder forskellige regler for forskellige typer modtagere af overførselsindkomster, kan jeg dog alligevel undre mig over, hvorfor kontanthjælpsmodtagernes deltagelse skulle registreres, mens dagpengemodtagere så at sige bare kunne smutte ind uden om de andre i køen ? – Det var måske i virkeligheden derfor, at der var tale om et ”lukket arrangement” under passende påskud af, at man i Gladsaxe Kommunes gør ALT, hvad der skal til for at skabe nok beskæftigelse til alle ledige borgere i kommunen. Stort skulderklap af kommunen til kommunen selv, men så er de offentlige tilskudsmidler sikkert også reddet indenbords.

En succes
Forenede Service havde en anden opfattelse af tingene.
-Dagen udmøntede sig konkret i, at jeg modtog cirka 45 uopfordrede ansøgninger,” sigercontroller Kenny Michboe.

1.100 var inviteret
Katrine Birk, der er leder af Jobcenter Gladsaxe fortæller, at 1.100 var personligt inviteret, så messen ikke just var hemmelig.
-Jobmessen var desuden beskrevet i en artikel i Gladsaxe Bladet op til arrangementet. Målet var at give de jobsøgende en anderledes mulighed for at skabe kontakt til arbejdsmarkedet. På messen deltog blandt andre forskellige vikarbureauer en stor dagligvarekæde og to store servicevirksomheder, som ønskede at rekruttere medarbejdere. Derudover var der også en kursusudbyder, der præsenterede mulighederne for at uddanne sig til et job inden for transportbranchen. Kursusudbyderen tilbød jobgaranti efter endt kursus mens CV’ere fra ledige med uddannelse blev taget med hjem til efterfølgende screening i forhold til reelle jobs. Jobcenteret kan med sådan en messe alene stille rammerne til rådighed – det er herefter jobsøgers eget ansvar at være proaktiv og få mest muligt ud af messen. Fordi vi godt ved, at det kan være svært og overvældende at skulle ”sælge” sig selv på en messe, stod Jobcenterets konsulenter til rådighed for de jobsøgende. Vi har fået tilbagemeldinger fra ledige, der ikke mente, at jobmessen bød på nye muligheder. Men samtidig har vi også fået positive tilbagemeldinger fra både ledige og virksomheder, der efter en hel dags indsats på jobmessen, kunne tage hjem med en stor bunke cv’er på mulige, nye medarbejdere. Jobcenter Gladsaxe vil nu evaluere jobmessen med udgangspunkt i alle tilbagemeldingerne med henblik på at gøre Jobmessen endnu bedre næste år.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top