- Gladsaxebladet - https://www.gladsaxebladet.dk -

Letbanenavne er klar

Gammelmosevej, Buddinge Station (fastlagt på forhånd), Gladsaxe Rådhus, Gladsaxevej, Gladsaxe Trafikplads og Dynamovej.
Gladsaxe Byråd valgte at tiltræde By- og Miljøforvaltningens forslag på byrådsmødet 31. august.
Bestyrelsen for Hovedstandens Letbane havde bedt de involverede kommuner om at komme med navneforslag inden 14. september. Navnene skal afspejle de lokale ønsker samt lokaliteter.