Reparation af skøjtehal vil koste 20 millioner kroner
Skøjtehal-35-16.jpg
Ingeniørfirma foreslår at sænke betondækket med en halv meter

Skøjtehallen på Isbanevej blev opført i 1960. Undervejs er der ofret mange penge på at gøre den bedre og på at reparere og udbedre. Men nu har tidens tand igen gnavet voldsomt i anlægget, der med en midlertidig løsning er gjort funktionsdygtigt i denne sæson.
Men det er lidt som at tisse i bukserne. Først varmer det, men så kommer ubehagelighederne.
Derfor har kommunens Ejendomscenter bedt inge- niørfirmaet MOE om at komme med et bud på, hvordan man får løst de værste problemer. Og det umiddelbare bud er, at det vil koste ca. 20 millioner kroner.
Og det er uden at man f.eks. får gjort noget ved omklædningsforholdene.
MOE foreslår, at det nuværende betondæk, som man laver is på, sænkes med en halv meter.
Det vil give en udgift på mellem 13 og 14 millioner kroner. Der skal også nye bander til, hvis man vil leve op til krav fra det internationale ishockeyforbund IIHF. Det vil koster ca. 2,2 millioner kroner. Der kan også blive tale om et helt nyt køleanlæg til mellem 3,2 og 3,5 millioner kroner.
Da isbanen i sin tid skulle istandsættes blev det konstateret, at det var nødvendigt at fundere på nedrammede betonpæle og bygge et nyt betonelementdæk over det oprindelige betondæk, hvilket betød at bander, tilskuerareal og skøjtebaneniveauet blev hævet ca. 0,5 meter.

Etablering af nyt isbanedæk
MOE har vurderet, at det vil være mere bekosteligt at etablere et nyt dæk i samme højdeniveau som det nuværende end at etablere et nyt dæk direkte på terræn.
Det betyder, at det nye dæk vil blive lagt ca. 0,5 meter lavere end det nuværende, og at tilskuergangarealer og
toiletter skal fjernes og opbygges på ny i det lavere niveau. Ejendomscenteret vil ikke på nuværende tidspunkt anbefale en udskiftning af nuværende køleanlæg, men vil – såfremt der etableres et nyt isbanedæk med kølerør – undersøge, om det er muligt at opnå driftsbesparelser eventuelt ved at anvende en anden type kølevæske.

Forbehold
Alle skønnede beløb er ekskl. moms, men inkl. administration og udgifter til ekstern rådgivning.
Ejendomscenteret anbefaler, at der iværksættes diverse forundersøgelser og en mere detaljeret tilstandsvurdering, samt en brugerhøring før en proces om en eventuel anlægsbevilling påbegyndes.
Brugerne er ikke just begejstrede for omklædningsrummene. Ishockeyspillerne har meget stort udstyr, der fylder gevaldigt. Der er kunstskøjteløberne jo noget bedre stillet.

Ny hal
Den bedste løsning ville selvfølgelig være at bygge en ny hal. Det var der også forslag fremme om ved 1. behandlingen af budgettet. Men det koster mange penge, og hvis den gamle hal skal fjernes først vil klubberne nærmest være nødt til at lukke ned for aktiviteterne og formentlig miste medlemmer.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top