- Gladsaxebladet - https://www.gladsaxebladet.dk -

Cykelstier giver sikkerhed for skolebørn

Gladsaxe Kommune har taget en god beslutning om at etablere cykelstier, blandt andet på Triumfvej og Aldershvilevej. Projektet har til formål at skabe tryghed og sikkerhed, især for skolebørn på cykel. Det er dokumenteret, at cykelstier på skolevejen kan få flere børn til at bruge cyklen, og det kan vi i Cyklistforbundet i Gladsaxe kun hilse velkommen.
Vi har med nogen undren set en debat i de lokale medier om cykelstierne. Modstanderne mod projektet argumenterer i Gladsaxe Bladet og i en omdelt skrivelse til beboerne i området med, at cykelstierne medfører større risiko for trafikuheld. Det er der ingen dokumentation for – tværtimod.
Det er rigtigt, som modstanderne fremhæver, at de nye cykelstier er ret smalle, og i Cyklistforbundet så vi gerne, at der var plads til bredere cykelstier. Men vi har forståelse for, at ekspropriation af arealer langs vejen er meget dyrt og vil være til stor gene for beboerne. Vi kan se på den nye cykelsti på Møllemarken, at det godt kan fungere.
Det er klart, at ændringerne giver mindre plads til parkering langs vejene, men vi mener, at det er en rimelig pris at betale for skolebørnenes sikkerhed. Hvis
nogen ønsker at supplere med bump for yderligere at få hastigheden ned, kan vi også kun støtte dette.

Peter Bo Nielsen
Formand, Cyklistforbundet
i Gladsaxe