- Gladsaxebladet - https://www.gladsaxebladet.dk -

Cykelstier øger sikkerheden for skoleelever

Som beboer i Stengårdskvarteret med have ud til Triumfvej, hilser jeg kommunens initiativ vedrørende etablering af cykelstier på henholdsvis Triumfvej og Aldershvilevej velkommen. Jeg færdes ofte på begge veje i morgentrafikken mellem 7.30 og 8.00 og oplever på første hånd, hvordan skolebørnene, store som små, må køre slalom for at passere alle de parkerede biler. Jeg oplever igen og igen farlige situationer, hvor både person- og lastbiler kommer alt for tæt på de cyklende børn.
Jeg er bekendt med at nogle borgere, formentlig bilister uden børn, har rejst protester mod etablering af cykelstier for at tilgodese parkering af biler. Det virker ganske grotesk at skulle diskutere bilisters bekvemmelighed contra børns færdselssikkerhed. Børn på cykel må vel siges at være nogle af de mest udsatte trafikanter, som vi alle har en forpligtelse til at passe på og værne om, såvel i trafikken som alle andre steder. Da Gladsaxe på mange måder er en børnevenlig kommune, er det min forhåbning, at byrådet vil fastholde sit tidligere budgetmål om at skabe større sikkerhed i kommunen og beslutte at etablere de projekterede cykelstier.

Winnie Kirsmeier