- Gladsaxebladet - https://www.gladsaxebladet.dk -

Den lokale historie interesserer

75 års jubilæum i Gladsaxe Lokalhistoriske Forening

21. oktober 1941 stiftedes Historisk Topografisk Selskab for Gladsaxe Kommune og man kan således fejre 75 års fødselsdag i år – dog med nyt navn Gladsaxe Lokalhistoriske Forening.
De tidligere formænd kom alle fra den kommunale verden, enten fra rådhuset eller fra biblioteksvæsenet. Først da Arne Hermann blev valgt som formand i 2006, blev denne tradition brudt.
Helt fra starten har foreningen haft til mål at udbrede viden om kommunens fortid, hvilket skete ved at lave foredrag og i 1947 blev Gladsaxefilmen vist første gang..
Foreningen udgav ligeledes bogværket Gladsaxe Bogen 1-3, som dog fik en omtumlet tilværelse.. Bind et kom i 1947 og bind to først i 1971 og da havde den været undervejs i over 10 år. Tredje og sidste bind har årstallet 1991 som udgivelsesår, så man kan da godt sige, at de var lang tid undervejs. Bøgerne er stadig populære, og de få der er tilbage bliver uddelt som gave i form af indmeldelse på Gladsaxedagen.
Den meget eftertragtede årbog, som alle medlemmer får udleveret hvert år, så dagens lys i 1968 og der findes stadig mange eksemplarer på vort lager.
Medlemstallet var i 1943 oppe på 126 og var i 1955 steget til 165 personer. Da foreningen i 2007 skiftede navn til det nuværende mere mundrette, var medlemstallet omkring 75 personer. En ny og aktiv bestyrelse gik i gang med nye initiativer og medlemstallet steg hurtig med 50-70 om året og ligger nu på omkring 650 personer.
Det viste sig, at der i Byarkivet lå en del film, som Jørgen Olsen fik gjort klar til at blive udgivet på DVD og der er siden 2008 udgivet ca. 900 eksemplarer af i alt 13 DVDer. De bliver vist på en filmaftenen i Bibliografen i Bagsværd, hvor biografsalen hurtig fyldes op.

Udgiver bøger
Foreningen har også været medudgiver af to bøger. Den ene er Gladsaxe Håndværker Forenings 100 års jubilæum i 2013 og samme år udgav foreningen i samarbejde med Socialdemokraterne bogen ”Med socialdemokratiske sognerådsformænd og borgmestre gennem 100 år”.
Ved foreningens 70 års fødselsdag i 2011 blev ”Gladsaxehistorier – en billedkavalkade” udleveret gratis til medlemmerne.
For 5 år siden måtte foreningen genoptrykke bogen ” Da vi var bønder”, der beskriver alle de gårde og gartnerier der har været i kommunen.
De sidste mange år har foreningen foretaget udflugter til virksomheder i kommunen, og i flæng kan nævnes Dyrup, Ferrosan, Alfa Laval, Bronzestøberiet, Jernpladsen, Center for Døve samt mange flere. En tradition, som fortsætter.
Der er også et fint samarbejde med Gladsaxe Hovedbibliotek, der i godt makkerskab afholder foredrag på hovedbiblioteket om emner, der knytter sig til kommunen.
I anledning af fødselsdagen afholdes der reception torsdag 20. oktober for medlemmerne i Kildegårdens festsal kl. 16-18.. Her vil de fremmødte få overrakt den nye jubilæumsbog. Skulle man have lyst til at få fat i jubilæumsbogen, kan man møde op og melde sig ind i foreningen.
Bestyrelsen ser lyst på fremtiden og interessen for lokalhistorie har aldrig været større. Da der sidste år var bydelsmøde i Stengårds Kirke, var der 185 der fik plads og mange må vende om i døren.