Der er penge i kassen
Penge.jpg
-

Højere kommunal gennemsnitslikviditet end forventet

Når økonomiudvalget i dag holder møde, foreligger der en orientering fra Økonomisk Sekretariat om kommunens likviditet.
Den kommunale gennemsnitslikviditet kunne pr. 30. september opgøres til 907 mio. kr.
Det forventes, at den gennemsnitlige likviditet vil udgøre 946 mio. kr. ved udgangen af 2016. I den seneste likviditetsopgørelse pr. 30.juni var forventningen en gennemsnitslikviditet på 845 mio. kr. ved udgangen af året. Forklaringen på det forhøjede skøn skyldes primært periodeforskydninger på flere anlægsprojekter.
Økonomisk Sekretariat følger nøje likviditetsforbruget for at sikre den bedst mulige formueforvaltning og for at sikre, at kommunen ikke betaler negativ rente af den likvide beholdning. Gladsaxe Kommunes overskydende likviditet placeres i danske obligationer.
Bemærkninger til opgørelsen
Kommunens likviditet er opgjort, som et gennemsnit over det sidste år. Gennemsnitslikviditeten opgøres netto, hvilket vil sige, at træk på kassekreditter og eventuelle repoforretninger modregnes i likviditeten. Endvidere tælles en eventuel bunden likviditet ikke med i gennemsnitslikviditeten. Den gennemsnitlige likviditet skal indberettes kvartalsvis til Social- og Indenrigsministeriet.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top