Fortet skal trimmes
fortet.jpg
Træer og buske har bredt sig lidt for voldsomt på toppen af fortet, så der dårligt var plads til at flaget kunne folde sig ud ved befæstningsdagen forrige søndag. Foto: Christian Ove Carlsson.
-

Træer og buske kan forvolde skader på Gladsaxe Fort

Som træer og buske dog gror på toppen af Gladsaxe Fort. Faktisk er der så meget liv i vegetationen, at det kan forårsage skader på bygningen, så det skal der nu gøres noget ved efter at der er lavet en analyse af forholdene.
Analysen viser blandt andet, at forterne og batterierne kan give mulighed for at udvide grønne og rekreative områder i historiske rammer. Hermed kan forterne og batterierne give mere fortælling og oplevelse i forstaden, der for nogle borgere kan forekomme historieløs.
På baggrund af analysen anbefales en række tiltag til fremtidig brug af befæstningsanlæggene. Et af forslagene er at rydde bevoksningen på Gladsaxe Fortets top.
By- og Miljøforvaltningen indstiller nu, at rydningen udføres sådan, at enkelte markante bevaringsværdige træer bliver stående på toppen. Formålet med rydningen er at føre fortlegemet tilbage til det oprindelige udseende med græs. Hertil kommer, at toppen gennem tiden er vokset til med træer og kratagtig bevoksning. Flere steder har træer og krat vokset tæt på bygningsværket med risiko for, at træernes rødder kan forårsage skader.
Uden for toppen bevares bevoksningen på skråningsanlægget for ikke at skabe direkte udsyn til motorvejen.
Rydningsarbejdet udføres som almindelig pleje og andrager ca. 100.000 kr., som afholdes over driftsbudget 2016 for drift af veje og grønne områder.
Arbejdet planlægges udført i perioden 1. oktober – 31.oktober 2016.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top