Gladsaxe er igen frikommuneklar
-

Med i to nye netværk
Gladsaxe er flot repræsenteret i to af landets otte nye frikommunenetværk, som regeringen netop har udpeget.
De næste fire år er Gladsaxe udvalgt til at afprøve nye idéer og løsninger på to områder. Det ene gælder regelforenkling i hjælpen til børn, der ikke trives, mens det andet frikommunenetværk arbejder for at øge sammenhængen og samarbejdet mellem kommuner, praktiserende læger og hospitaler, når ældre og kronisk syge har brug for akut hjælp.
– Det er spændende at arbejde på tværs af kommunegrænser og sektorer om så vigtige områder, og vi glæder os over, at vi igen får lov at afprøve nye måder at gøre tingene på, til gavn for vores borgere, siger Gladsaxes borgmester Karin Søjberg Holst (A).
I det ene af Gladsaxes nye frikommunenetværk er hovedtemaet at forenkle reglerne, så omdrejningspunktet er at hjælpe børnene og deres familier frem for regler og organisering.
-Vi støder ind i mellem på udfordringer, når vi vil hjælpe et barn, der mistrives. Udfordringen kan være, at regler og love, som er til for at hjælpe og beskytte barnet og familien i virkeligheden ender med at spænde ben for hurtig og effektiv hjælp. Med det her frikommunenetværk kan vi sætte barnet i centrum frem for regler og love, siger Tina Vesterby Sørensen, familie- og rådgivningschef.
Frikommunenetværket består af Gladsaxe, Guldborgsund- og Ikast-Brande kommune.

Bedre sammenhæng
Det andet godkendte frikommunenetværk gælder et samarbejde, hvor ældre og kronisk syge skal opleve en bedre sammenhæng i den hjælp, de får. Hjælpen er ofte fordelt mellem kommuner, praktiserende læger og hospitaler, og det giver udfordringer for borgeren, at de offentlige instanser ikke altid samarbejder på tværs.
Frikommunenetværket er en del af 4K-samarbejdet, hvor Gladsaxe, Gentofte, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommune allerede samarbejder på tværs af kommunegrænser på blandt andet skoleområdet. Derudover håber de fire kommuner at Rødovre-, Egedal-, Ballerup-, Furesø- og Herlev kommuner samt Region Hovedstaden og Herlev- og Gentofte Hospital vil være en del af det tværfaglige samarbejde.

Endelig godkendelse 1. december
Gladsaxes to frikommunenetværk har fået godkendt den overordnede projektbeskrivelse på de to udvalgte områder. Inden 1. december skal der indsendes en konkret ansøgning til Social- og Indenrigsministeriet, der belyser hvilke forsøg, vi først går i gang med på de to områder. Først derefter får Gladsaxe og de øvrige frikommunenetværk en melding på, om de konkrete forsøg får grønt lys.
Gladsaxe med i to af otte nye frikommunenetværk
I alt havde 43 frikommunenetværk søgt om at opnå status som frikommunenetværk, og otte er blevet udvalgt på landsplan. Af de otte netværk er Gladsaxe en del af to frikommunenetværk.


Fakta
Gladsaxe Kommune har sammen med Gentofte tidligere haft status som frikommune. I stedet for frikommuner har Social- og Indenrigsministeriet gjort det muligt for alle landets 98 kommuner, at søge om at blive en del af et frikommunenetværk. Som en del af et godkendt frikommunenetværk får kommunerne mulighed for at blive fritaget fra statslige krav og regler til gavn for borgerne. Formålet er, at opnå ny viden og praktisk erfaring, der kan være med til at forenkle de statslige regler.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top