Hvem vil spare 15 millioner?
-

Byrådet vil stadig lave cykelstier på Aldershvilevej og Triumfvej. De siger, at det er for “at skabe tryghed”. Her i bladet stod i sidste måned, at det er høj hastighed der skaber utryghed. Hvad er så med at søge at fjerne den?
Med etablering af mere effektive bump for at dæmpe hastigheden til 30 km/t, skaber den nødvendige trafik ikke længere utryghed og den gennemkørende vil finde andre veje. Det vil også have den positive effekt, at den køren ræs, som vi ofte ser især i aftentimerne, ikke længere kan finde sted. Med ca. 125 meter mellem hvert bump, kan farten effektivt holdes nede, uden at forringe adgang eller parkeringsmuligheder.
Iflg. kommunens egne tal, vil bump på de to veje koste langt under 1 million kroner. De beregner at cykelstier på de to veje, vil koste 16 millioner. Det er godt nok mange penge pr. cyklist. De sparede 15 millioner kunne så anvendes til trafiksikring på steder hvor de kunne gøre bedre gavn, eller til nedsættelse af kommuneskatten. Bare fordi kommunen er økonomisk velfunderet, behøver man jo ikke kaste penge efter hvad som helst.
Skulle det så senere vise sig, at man ikke opnåede den ønskede tryghed, kan sagen jo tages op igen. Udgiften/satsningen på under 1 million kr. er så ikke spildt, da bumpene jo ikke skal fjernes, men bare tilpasses cykelstierne. Hvad siger det politiske bagland til at spare 15 millioner? Hvorfor er Fodgængerforbundet og Dansk Handicap Forbund ikke blevet inddraget?

Bjørn Jensen
Triumfvej 21

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top