- Gladsaxebladet - https://www.gladsaxebladet.dk -

Lad os holde borgermøde om cykelstier

Skolebørnenes tryghed og sikkerhed ligger os meget på sinde. Det er derfor vi nu på det kommende møde i Trafik- og Teknikudvalget 24. oktober behandler et projekt om skolecykelstier på Aldershvilevej, Triumfvej og Hagavej. Der har været holdt to borgerhøringer om projektet og vi har fået mange tilkendegivelser om Triumfvej og Aldershvilevej. Både fra borgere, der er utilfredse med projektet og synes det er unødvendigt og fra borgere der kraftigt anbefaler cykelstierne. Vi lytter til borgerne og det er derfor et revideret projekt med mere parkering på Aldershvilevej og Triumfvej nu er ude i sin anden høring.
Uanset, at vi nu giver mulighed for mere parkering er fortsat både kritiske røster og kraftige anbefalinger af at etablere cykelstier. Det er meget usædvanligt, at cykelstier giver anledning til en sådan debat. Jeg vil derfor på det kommende udvalgsmøde anbefale, at vi holder et offentligt borgermøde om projektet før vi endeligt beslutter udformningen og igangsætter det. Jeg håber, at mange borgere vil møde op og deltage i debatten på borgermødet.

Ole Skrald Rasmussen
Formand for
Trafik- og teknikudvalget