- Gladsaxebladet - https://www.gladsaxebladet.dk -

Præstetanker uge 40

Tro og håb
20. søndag efter trinitatis

Handling og ord
Ordene tro og håb kan i Det nye testamente næsten opfattes som det samme ord. Men der er alligevel en forskel. Tro er udtryk for det, vi gør; den måde vi handler på og lever vores liv på. Håb er udtryk for vores visioner, drømme og ønsker. Her bruger vi ord, hvor vi kan sige og love noget for fremtiden, men der er ikke sat handling på endnu.

Gør vi hvad vi siger
I en af lignelserne i søndagens tekst fortæller Jesus om en mand, som havde to sønner. Han bad først den ene om at gå ud og arbejde i vingården. Sønnen siger nej, men fortryder, og gør det alligevel. Den anden søn lover, at det vil han gøre, men gør det ikke. Begge sønner er utroværdige. De siger det ene og gør det andet. Der er ingen sammenhæng mellem handling og ord. Både i det store samfund og i vore tætte relationer kan vi sige og love en masse ting, men hvis det kun bliver ved ord, og der ingen handling er bag, hvad betyder det så? Det, der tæller, er det, som mennesker gør overfor hinanden. Vi kan love og sige så meget, men hvis vi ikke handler, hvilken værdi har det så over for næsten?

Håb
Vi kan ikke leve uden håb. Det holder os oppe, og det får os til at gå ud i livet. Det er også håbet, som er med til at skabe forandringer og gøre en forskel. Martin Luther King begyndte sin berømte tale i 1963 i Washington ”Jeg har en drøm”. Det er håbet, som driver os til at tage udfordringer op. Men det er svært at holde håbet oppe, hvis det kun bliver ved ord og visioner.

Tro
Der er brug for handling. Handlinger, som har grundlag i vore værdi, hvordan vi ønsker, at samfundet skal være, og hvordan vi skal behandle hinanden. Troen giver grundlag for, hvordan vi handler og lever. Det drejer sig ikke om særlige fromme attituder eller indviklede ritualer, hvor man kan gøre sig bedre end andre. Flere steder i Det nye testamente siger Jesus, at det handler om de små gerninger over for næsten, som står over for mig. Giver vand til en, der tørster, besøger en, som er syg, hjælper den, som er faldet, eller giver et smil til den, som er trist.
Tro er ikke et svært kompliceret system, som skal læres korrekt. Tro er handling ud fra buddet om næstekærlighed.

Sognepræst
Rachel Wille Christoffersen
Gladsaxe kirke