Særpræget ødelægges
Møbelfabrikken-40-16.jpg
Søborg Møbelfabriks facadebygning sanses for bevaringsværdig. Foto: Kaj Bonne.
-

Området på Gladsaxevej 386-400, hvor Søborg Møbelfabrik har til huse, skal udlægges til boliger. Det er bestemt i lokalplan 241. Dog vil man bevare forbygningen ud mod Gladsaxevej. De bagvedliggende bygninger rives ned og der skal bygges boliger som etagebyggeri.
Grunden til at man vil bevare forbygningen er den, at den er bevaringsværdig i klasse 4, samme klasse som den gamle Bagsværd Kirke, der dog måtte lade livet. Bygningen er vurderet bevaringsværdig ud fra sin kulturhistoriske værdi som en tidstypisk industribygning som der står i lokalplanen. Med lokalplanen fastlægges bevaringsbestemmelser, der sikrer at bygningens ydre ikke ændres uden Byrådets tilladelse.
Og lige det skete på byrådsmødet 28. september. Et stort flertal på 20 bestemte at bygningen gerne må få et nyt facadeudtryk, som betyder at der må foretages en udvendig isolering.
Med den ene hånd vil man bevare bygnings særpræg og med den anden hånd ødelægger man særpræget ved at tillade en ny facade sættes på. Det er da en underlig måde at bevare en bygning på. Hele indtrykket forsvinder, og man kunne lige så godt rive den ned. Den bliver ukendelig, selv om der står at vinduerne og udvendige skorstene skal bevares.
Hvad mon borgerne i kommunen vil sige til, at der blev sat isolering op på Rådhuset, som er fra samme årgang? Salige Vilhelm Lauridsen ville vende sig i graven, hvis han fik det at vide. Hvordan kan I som politikere foreslå sådan noget?
Det er en ommer.

Arne Fogt
Gladsaxe
Lokalhistoriske Forening

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top