Saglig vurdering er droppet
-

Byrådet, tilsyneladende i form af formanden for Trafikudvalget Ole Skrald, som desværre mener, at flere ulykker er noget kommunen “må leve med”, har slået til igen. Forvaltningen har fået et pålæg om, at der skal etableres cykelstier på Aldershvilevej og Triumfvej. Ikke noget med at finde den bedste eller billigste løsning, eller det som passer bedst til behov og ønsker. Man går tilsyneladende efter at tækkes Dansk Cyklistforbund og negligerer Fodgængerforbundet, Dansk Handicapforbund og en stor gruppe beboere i området. Man negligerer også det faktum, at fx. Triumfvej bliver så smal, at to af de kommunale skraldevogne ikke kan passere hinanden uden at skulle køre op på cykelstierne.
Man tager heller ikke hensyn til, at beboerne på de to veje foreslår en 30 km/t zone, for dels at sænke farten og dels for at forhindre fx. Ole Frederiksens kæmpebusser i at benytte vejene som gennemkørselsveje, med de trafikale gener det medfører.
Det er forstemmende at være vidne til, at kun byrådets eget ønske kommer til behandling. At man ikke ønsker en saglig vurdering eller lytter til de berørte borgere, forekommer temmelig besynderligt. Hvor er det politiske bagland der ved valget om et år skal lægge ryg til millionstore beslutninger?

Henning Pedersen

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top