Unødvendige besparelser
-

Derfor kunne Enhedslisten ikke bakke op om budgettet for 2017

To ting fik Enhedslisten til at gå fra budgetforhandlingerne i sidste øjeblik, fortæller Trine henriksen fra Enhedslisten.
-Vi kunne ikke acceptere at skulle spare på inklusion i skolerne, når der tværtimod er brug for flere ressourcer til børn med behov for støtte. Eller at skulle spare på rengøring til hjemmehjælpsmodtagere, der er afhængige af praktisk og personlig hjælp – selv om der ellers er mange gode initiativer i budgettet, også på ældreområdet. I Enhedslisten kæmpede vi til det sidste, og var indstillet på at acceptere ting, som ellers ikke var vores kop te, hvis disse to punkter blev imødekommet. Men det lykkedes ikke. Desværre!
Vi glæder os dog over, at vi gennem forhandlingerne har bidraget til en række forbedringer: En pulje til øgede udgifter til enkeltydelser til borgere, der rammes af de nye fattigdomsydelser. Øget beskæftigelsesindsats for unge. Fastholdelse af åbningstiden i daginstitutionerne, og i klubberne i Høje Gladsaxe og Værebro. Fortsat arbejde med socialøkonomiske virksomheder, med konkret fokus på Høje Gladsaxe og Byens Arena. En strategi for øget biodiversitet og videreførelse af CO2-puljen., siger Trine Henriksen
Og en vigtig principiel ting: At beslutning om nedlæggelse af specialpædagogiske tilbud i skolen IKKE skal tages i lukkede budgetforhandlinger, men først efter en åben behandling i fagudvalget. Dog insisterede man på at fastholde den tilknyttede besparelse på over 2 mio. kr., hvilket var en af de vigtigste grunde til, at vi valgte at gå til sidst.
Ærgerligt resultat, fordi vi godt kunne finansiere vores ønsker. Men det skulle altså ikke være sådan i år!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top