Vi har styr på knasterne
-

Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe mener, at der er taget hånd om problemerne

Gladsaxe Bladet har skrevet om nogle af de knaster, som renoveringsprojektet Skoleparken 1 står over for. Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe har tidligere oplyst om mange af disse på store informationsmøder på Stengård Skole.
– Vi synes selv, at vi har styr på knasterne. Vi mener ikke, at der er mange problemer. Selvfølgelig har der været en del udfordringer, især på det byggetekniske område, da bebyggelsen er bevaringsværdig, og genopførslen på sokkel derfor skal ligne det eksisterende. Dette har rådgiverne arbejdet meget med, og der har været afholdt flere møder med kommunen, Jesper Loose Smith, direktør i Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe.
– Genhusningen er en udfordring for mange beboere, især de ældre. Vi har et stort fokus på det og vil forsøge at forebygge efter bedste evne. Vi har været så forudseende, at vi allerede en del boliger til genhusning. Herudover arbejder vi på, at nybyggeriet af 36 nye boliger, begynder først, så de også kan indgå i genhusningen, siger direktøren.
Lars Ulrik Hansen, formand for afdelingsbestyrelsen Skoleparken 1, er skuffet over den kritik som Jørgen Damgaard kom med i Gladsaxe Bladet i sidste uge: – Lad nu os beboere i Skoleparken beslutte, hvad vi vil, og så vil vi gerne, når vi er klar, vise jer hvor god Skoleparken 1 Version 2 bliver.

På dagsordenen
Renoveringen af Skoleparken 1 hører med et budget på over en halv milliard kroner til et af de større projekter i Gladsaxe Kommune. Derfor skal der hentes midler fra fonde, kommunekasse og ikke mindst beboere.
På økonomiudvalgets møde i dag, tirsdag 4. oktober, har byrådssekretariatet indstillet, at renoveringen af Skoleparken 1 samt tilhørende nybyggeri principgodkendes. I tilfælde af tiltrædelse vil Gladsaxe Kommune støtte renoveringen med 500.000 kr. samt yde et kommunalt grundkapitallån på 9,17 mio. kr.
I den forklarende tekst til økonomiudvalgets dagsorden står: ”Den kommunale medfinansiering på 500.000 kr. til total renovering af 260 boliger vil til sammenligning udgøre ca. 44 mio. kr. (2016-niveau), såfremt samme antal boliger skulle opføres som nye almene boliger.”
Selv om kommunens samlede bidrag i forhold det samlede budget ikke er stort, så skal alle ender flettes sammen. Derfor er det værd at nævne, at alle beboere i selskabet selv bidrager med et enormt beløb.
Jesper Loose Smith forklarer: – Selskabets dispositionsfond støtter med omkring 300 mio. kr. Disse midler kommer fra alle beboerne i selskabet, så hovedparten af renoveringen af Skoleparken betales altså af alle beboerne i Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe.
Der er afstemning på et ekstraordinært afdelingsmøde om helhedsplanen for bebyggelsen torsdag 13. oktober på Stengård Skole.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top