Borgerne skylder 63,2 millioner
-

Firmaerne tæt på at være nede på 0 kr.

Borgernes gæld til skattevæsenet vokser stille og roligt. Til gengæld er de lokale firmaer på vej ned mod et stort rundt 0.
Pia Skou fra Venstre havde i forbindelse med byrådsmødet i onsdags bedt om en redegørelse for, hvor stort et udestående, der er rent skattemæssigt i kommunen.
Det statslige inddrivelsessystem EFI har jo ikke just været en succes.
Borgmester Karin Søjberg Holst (A) kunne fortælle, at borgere pr. 31. oktober i år skylder kommunen 63,2 mio. kr. På samme tidspunkt sidste år udgjorde beløbet 60,3 mio. kr.
Virksomhedernes gæld er til gengæld gået markant i en bedre retning.
Beløbet udgør 5,6 mio. kr. – også pr. 31. oktober 2016. Beløbet udgjorde sidste år 12,9 mio. kr.
Det skyldes ikke mindst, at man har fået taget hånd om en enkelt stor restance.
Pia Skou spurgte også, hvor stor en del af restancerne, det er lykkedes SKAT med at inddrive?
-Til det kan jeg svare, at kommunen i de ti første måneder af 2016 har modtaget 2,2 mio. kr. i inddrevne midler fra SKAT. Omregnet til helårsvirkning for 2016 svarer det til ca. 2,6 mio. kr.
For hele 2015 udgjorde det tilsvarende beløb 7,3 mio. kr.
Endelig havde Pia Skou spurgt, hvor mange penge kommunen på egen hånd har opkrævet.
-Det har vi gjort på to måder, sagde borgmesteren.
For det første via de frivillige betalingsaftaler som kommunens opkrævnings-team indgår med skyldnere til kommunen.
Disse indbetalinger har i 2016 frem til nu indbragt 5,5 mio. kr., hvilket fremskrevet til helårsvirkning svarer til 6,6 mio. kr. Til sammenligning indbragte disse aftaler 6,1 mio. kr. i 2015.
Vi har således oplevet en stigning i omfanget af af-drag på restancer, som følge af kommunens opkrævningsindsats med at indgå frivillige betalingsaftaler.
Og det er jo positivt, når der nu er inddrevet færre restancer via SKAT.
For det andet har vi via et samarbejde med Udbetaling Danmark fået tilbageholdt udbetalinger af børne- og ungeydelser til skyldnere, hvilket til dato har ind-bragt 3,1 mio. kr. For hele 2016 forventes dette beløb af stige til ca. 4,5 mio. kr. Herudover har kommunens opkrævningsteam sendt gammeldags postombårne breve til borgere, hvor vi har haft en formodning om, at de ikke har fået åbnet deres post fra kommunen i E-boks.
Det er ikke muligt at opgøre, hvad denne indsats har medført af ekstraindbetalinger til kommunen. Men vi ved positivt, at det har ført til, at mange skyldnere – umiddelbart efter henvendelsen fra kommunen – har betalt deres gæld til kommunen. Så det har helt sik-kert haft en positiv effekt.

Bedre resultat i år
Når man sammenligner 2015 med, hvad der forventes inddrevet i hele 2016, så forventer vi, at det samlede resultat i 2016 faktisk bliver bedre end i 2015. Og det på trods af, at SKAT inddriver væsentligt mindre.
I 2015 blev der i alt inddrevet restancer på 13,4 mio. kr. Og for i 2016 er det forventningen, at vi vil få ind-drevet i alt 13,7 mio. kr.
Det vil altså sige, at vi i 2016 forventer at inddrive 300.000 kr. mere end i 2015. Og det skyldes primært tiltag, som kommunen selv har sat i værk , sagde borgmesteren.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top