Christianehøj – det bedste til mig og mine venner
Christianehøj-03-42-16.jpg
Temaaften om charterturisme på Christianehøj: - Forstander Kim Rindbo (yderst th.) byder velkommen til den festlige aften. Foto: Kaj Bonne.
-

Dagcentret Christianehøj har nogle helt særlige tilbud til Gladsaxes førtidspensionister

Når Dagcentret Christianehøjs slogan hedder ”det bedste til dig”, er det nærliggende at planke fra den berømte Gasolin’-sang, hvor de også synger om skøjteløb på Bagsværd Sø. For det er den følelse mange af Gladsaxes førtidspensionister får, når de kommer på dagcentret i Søborg. Man føler sig som medlem af en stor familie, og ”ånden” på Christianehøj betegnes som helt særegen af brugerne.
På det seneste har borgere i læserbreve i Gladsaxe Bladet hyldet Christianehøjs daglige indsats. Dagcentret er i den grad med til at få førtidspensionisterne tilbage til en tålelig tilværelse gennem rådgivning, træning og aktiviteter.
Christianehøj har 123 medlemmer. De fleste borgere kommer fra Gladsaxe Kommune, men en fjerdedel af medlemmerne kommer fra andre kommuner. En tredjedel af medlemmerne har hjerneskader efter blodpropper, hjerneblødninger, sygdom og trafikuheld. Også mange andre grupper af handicappede kommer på dagcentret, blandt andet en stor gruppe med sklerose.
Særligt slemt kan det være, når et menneske går fra at være 100 % frisk og rørig den ene dag, og så vågne op som handicappet den næste. Oven i den svære fysiske kamp kommer den mentale, hvor man skal acceptere, at man aldrig kommer til at kunne det, som man tidligere magtede.
– For mange handicappede er det endvidere – på samme måde som cancerpatienter oplever det – utrolig svært at forholde sig til, hvordan omverdenen af ikke-syge reagerer. For det ender ofte med, at man ryger ud af de fællesskaber, som man var en del af tidligere. Pludselig bliver det for den enkelte meget vigtigt at blive en del af flokken igen på trods af det handicap, som man har fået. Her spiller Christianehøj en vigtig rolle med at genskabe det gode liv for den enkelte. Derfor hedder det: det bedste for dig, fortæller forstander Kim Rindbo.

En vigtig pointe
Noget af det, som kan være så forbasket svært at tackle, er den ”institutionalisering” som den enkelte udsættes for af ”systemet”, hvor man så let kommer til at blive betragtet som endnu et nummer i køen.
Den følelse får førtidspensionisterne ikke på Christianehøj, fordi dagcentret er et tilvalg. Det kræver, at man melder sig til. For den enkelte indeholder det den vigtige pointe, at det er noget man ønsker/vil og ikke noget, som man absolut skal.
Christianehøjs personale arbejder meget med normaliteten. Derfor er det næsten befriende, at der opstår diskussioner/konflikter medlemmerne imellem eller med personalet. For det viser, at medlemmerne er engagerede og går op i, at Christianehøj skal være et sted for netop dem: – Heldigvis løses det næsten altid, fordi folk har stor forståelse for hinandens problemstillinger. Christianehøj er medlemmernes sted, og man kan altid fremføre sine synspunkter på fællesmøderne, siger forstanderen.

Aktiviteter i højsædet
Selvfølgelig kan medlemmerne ikke undgå at komme ind på deres daglige udfordringer, som deres handicap medfører. Men generelt er der ingen sygdomssnak. Derimod er der en stor fælles omsorg, og en del danner små grupper og netværk på tværs af medlemsskaren. Mange af disse bånd knyttes under den daglige frokostbuffet.
Aktiviteterne og samværet er kernen i Christianehøjs tilbud, ligesom rådgivning, vejledning og rehabilitering er det. Christianehøj har et velbenyttet varmtvandsbassin, og medlemmerne bruger også tid på computere, syning, kunsthåndværk, yoga, bowling, billard, bordtennis, kortspil, gymnastik, blomsterbinding og meget andet. Der arrangeres også ture ud af huset, og årligt arrangeres fire store fester – to af dem med pårørende.
– I januar holder vi en nytårsfest, i april en fødselsdagsfest, i juni en grillfest og en temafest i oktober, siger Kim Rindbo.
Elisabeth på 91 år er alderspræsident og er kommet så godt som hver mandag i 30 år: – Jeg glæder mig hver eneste gang, jeg skal herhen, siger hun til Gladsaxe Bladet. Gennemsnitsalderen på Dagcentret er ca. 50 år.
Som forstanderen siger: – Målet er, at du skal være glad, mens du er her. Du skal gå glad hjem. Og du skal glæde dig til at komme igen. Sådan forholder det sig også med personalet, der med passion og con amore også deltager i festerne. Henrik Saul var en kompetent ”bartender” ved den seneste temafest, hvor temaet var charterturisme: – Jeg er uddannet skrædder og designer og har arbejdet på Christianehøj i 40 år med syning og kunsthåndværk. Det er et skønt sted at arbejde, fordi her kommer så mange dejlige mennesker, der krydser hinanden i de daglige gøremål.

Nyt projekt
På den landspolitiske front forekommer det som, at de fleste politiske partier ikke interesseret sig for gruppen af førtidspensionister, fordi de er parkeret på en ydelse, som ikke rokkes politisk. På kommunalt plan er der stadig interesse, og i starten af 2017 er det planen, at Christianehøj blandt andre i samarbejde med Gladsaxe Kommune starter et særligt projekt for borgere, der har fået hjerneskade. Projektet skal have endnu mere fokus et selvstændigt hverdagsliv, der går ud på, at den enkelte skal blive mest mulig selvhjulpen.


Fakta
Christianehøj er en selvejende institution, der blev grundlagt i 1973 af Lions Gladsaxe i samarbejde med Gladsaxe Kommune og Vanførefonden.
Christianehøj har 123 medlemmer, heraf 41 med hjerneskader.
Åbent mandag til fredag 9.30-15.
Alle førtidspensionister i alderen 18-65 år kan blive medlem.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top