- Gladsaxebladet - https://www.gladsaxebladet.dk -

Ejendomsskatter kommer til debat

5.000 parcelhusejere i Gladsaxe er målgruppen
Sammenslutningen af Grundejerforeningen som er en paraplyorganisation for 35 parcelhusejerforeninger i kommunen inviterer til møde medejendomsskatterne som emne. Der vil være diverse oplæg, og der lægges op til debat. Mødet finder sted torsdag 17. november i aulaen på Stengård Skole fra klokken 19.00.
Arrangørerne regner med 100 deltagere, men teoretisk kan der dukke 5.000 op, for så mange er ejer af et parcelhus i Gladsaxe.
Folketingskandidaterne Jeppe Buus (A) og Henrik Sørensen (C) diskuterer ejendomsskatter, efterfølgende diskussion om emnet ejendomsskatter. Lars Abel (C) fra byrådet orienterer om grundejerforeningernes mulighed for indflydelse på arbejdet i Gladsaxe Byråd, og ejendomsmægler Daniel Dupont Hansen orienterer om værditilvækst.
Tilmelding til formand@espegaarden.dk hurtigst muligt og senest 15. november.