Et forsvar for de udsatte
Enhedslisten-03-46-16.jpg
Der var stor interesse for at diskutere, hvordan regeringens nye stramninger af kontanthjælpen vil påvirke uligheden og fattigdommen i Danmark. Foto: Kaj Bonne.
-

Enhedslistens debatmøde om fattigdom og ulighed trak mange folk til
Enhedslisten i Gladsaxe, Lyngby, Herlev og Gentofte oplevede i tirsdags en pæn tilstrømning til partiets offentlige møde på Buddinge Skole. Her blev der diskuteret, hvordan fattigdommen opleves i Danmark i dag, og hvad man kan forvente fremover, når de nye stramninger af overførselsomkostningerne udmøntes.
Annemette El-Azem fra Socialrådgiverforeningen fortalte indledningsvist om, hvilke forhold socialrådgiverne oplever i dagligdagen. Hun pegede på, at nogle politikere var af den opfattelse, at udbredt fattigdom og øget ulighed ses som et middel til at tvinge folk i arbejde for enhver pris.
Formand for Gladsaxe Kommunes beskæftigelsesudvalg, Flemming Holst (Ø), pegede i sit oplæg bl.a. på, at kontanthjælpen i sin tid var tænkt som en midlertidig ydelse, men nu benyttes som en langvarig placering.
– Den efterfølgende diskussion afslørede stor usikkerhed om de aktuelle og fremtidige overførselsydelsers størrelse samt behov for klar information i stedet for en række politikeres manipulerende påstande om kolossale rådighedsbeløb for de berørte. Endvidere blev der bl.a. peget på, at satspuljen er helt utilstrækkelig til at finansiere det forebyggende sociale arbejde. Disse udgifter bør i stedet have sin egen budgetlinje på finansloven. Mødet sluttede med en opfordring til alle om aldrig at glemme den sociale indignation, når de svageste bydes helt urimelige forhold, fortæller Hans Genefke Jørgensen fra arrangørgruppen.
jll

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top