Foreningshus til fodboldklubber
Klubhus-01-44-16.jpg
I denne bygning kan de to sportsklubber komme til at holde til for at pleje det sociale arbejde. Foto: Kaj Bonne.
-

FC Bella og Torveparken får lokale på Mørkhøj Skole

Kultur, fritids- og idrætsudvalget skal på sit møde i dag behandle en sag om et møderum til fodboldklubberne FC Bella og Torveparken i Mørkhøj. Der bliver tale om en slags foreningshus.
Byrådet godkendte i april i år en disponering af driftsoverførsler fra 2015 til 2016 på Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets område. Der blev i sagen afsat 250.000 kr. til etablering af et foreningshus i Mørkhøj ved Mørkhøj Skole.
På baggrund af henvendelse fra fodboldklubben FC Bella og Torveparkens Sportsklub er der udarbejdet et projektforslag, der imødekommer foreningernes ønsker til de funktioner, der skal være i lokalerne.
Begge foreninger er klubber med lokal tilknytning til bydelen Mørkhøj som helhed og Mørkhøj Skole i særdeleshed, hvor foreningerne gennem mange år har trænet og spillet turneringskampe på boldbanen. De har ikke haft lokaler til rådighed, hvor de har kunnet mødes før og efter aktiviteterne.

Andre brugere
De to foreninger er indforstået med, at de nyindrettede lokaler kan bruges af Mørkhøj Skole i forbindelse med undervisningen. Foreningerne er også indforstået med, at lokalerne i mindre omfang kan benyttes af andre foreninger efter nærmere aftale.
Projektforslaget omfatter inddragelse af det tidligere tandplejerum og gartnerrum på Mørkhøj Skole, der ikke længere er i anvendelse. Lokalerne er beliggende i længdebygningen ud mod Ilbjerg Allé. I projektforslaget er indeholdt en indvendig istandsættelse af lokalerne med henblik på anvendelse til foreningsaktivitet. Der indrettes tekøkken i tandplejerummet og to møderum i henholdsvis gartnerrum og omklædningen. Toiletrum istandsættes og sanitet udskiftes i nødvendigt omfang. Der etableres ny indvendig dør mellem entre og køkken samt dør ud til græsarealet mod boldbanerne. Græsarealet kan klubberne bruge som en slags udendørs klublokale. Der er i projektet afsat 20.000 kr. til brug for foreningernes indkøb af inventar og hårde hvidevarer. Det er aftalt med foreningerne, at de medvirker ved rydning af lokalerne.
Projektet er anslået til at koste 295.000 kr. Heraf finansieres 250.000 kr. af afsatte midler til Foreningshus i Mørkhøj. Den resterende del udgør 45.000 kr., der finansieres fra puljen til uforudsete udgifter, der også blev afsat i forbindelse med driftsoverførslen fra 2015 til 2016 under Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top