annonce
Hotel og cafe i Tobaksbyen
Tobaksbyen-Cafe-02-45-16.jpg
Man er meget langt fremme med cafeen, og senere følger så supermarked og hotel. Foto: Kaj Bonne.
-

Der er allerede truffet aftale med supermarked

Lokalplan 245 for Tobaksbyen vil nu blive sendt til høring, og så varer det næppe længe før bygherren Maycon kan gå i gang med de forskellige projekter på området.
Det kommer bl.a. til at dreje sig om et hotel, der ifølge de første planer skal ligge ud mod ringvejen, en cafe, der er under opførelse – og et supermarked.
-Vi har allerede truffet en aftale med et supermarked, så når byggeriet er færdigt, rykker de ind. Med hensyn til hotellet, så er vi i gang med diverse forhandlinger til forskellig side, men umiddelbart er der meget stor interesse for at blive en del af projektet, siger Anders Mayland fra Maycon, der står for byggeriet i Tobaksbyen.
-Vi er meget langt fremme med cafeen, og her er det faktisk os, der træder lidt på bremsen i forhold til at træffe en afgørelse om at finde en lejer. Der er også her adskillige emner, men vi vil være helt sikre på at vi finder frem til den rigtige løsning, så udbuddet i cafeen kommer til at passe til området, siger Anders Mayland.
Økonomiudvalget vedtog i juni i år og senere i september en række principper for, hvad en kommende lokalplan for området skal indeholde. Det blev besluttet, at lokalplanen skal muliggøre en bebyggelse på 26.000 etagemeter med rækkehuse og etageboliger samt erhverv i stueetagen i de sydligste blokke mod Tobaksvejen. Derudover skal al parkering afholdes inden for området.
Projektudviklers arkitekt har tegnet videre på projektet, som nu danner grundlag for forslag til lokalplan 245.
Lokalplansforslaget indeholder mulighed for at omdanne området med rækkehuse i 2-3 etager i den nordlige del af området. I resten af området kan der etableres fire karréer i 3-5 etager med etageboliger og erhvervsbyggeri i stueetagen mod syd. Samlet set skal der i området ske en glidende overgang fra 2 etager i nord over 3 og 4 etager til 5 etager mod syd.

Bygade
Karréerne samler sig om en central bygade, hvor der etableres mindre urbane rum. Som større friareal og opholdsrum skal der mellem rækkehuse og etageboliger etableres en grøn fælled. Den grønne fælled har dels en rekreativ funktion, og dels skal arealet fungere som klimatilpasningsløsning, der håndterer regnvand lokalt og sikrer området mod skybrud. Som et led i regnvandshåndteringen indgår også et krav om grønne tage, hvor disse ikke udnyttes til solceller eller opholdsarealer.
Samlet giver lokalplanen mulighed for ca. 225 lejligheder med en gennemsnitsstørrelse på 95 m2 og ca. 34 rækkehuse mellem 120-150 m2. Derudover fastsætter lokalplanen, at der skal opføres almene boliger med henblik på at få en varieret boligsammensætning i området. Andelen af almene boliger skal udgøre mindst 12,5% af den samlede boligmasse, hvilket svarer til ca. 35 boliger.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top