Kommunen kan ikke forhindre natkørsel
-

Vi har fuld forståelse for, hvor generende det må være at blive vækket om natten af larmende kørsel. Vi har desværre ikke mulighed for at svare på, hvor de køretøjer, der har kørt på Vandtårnsvej om natten, hører til. Det er ikke ulovligt at køre med tunge køretøjer om natten, og det kræver ikke en særlig tilladelse. Men det er selvfølgelig ulovligt at køre for stærkt.
I forbindelse med byggeri må støjende arbejde som udgangspunkt udføres mellem kl. 7-18 på hverdage og 7-14 på lørdage – såkaldte midlertidige aktiviteter. Kommunens Miljøafdeling er myndighed ved klager over støj fra byggeri, hvor vi tager kontakt til bygherre eller entreprenør. For støj fra veje og andre offentlige arealer er det politiet, der er myndighed.
Entreprenøren kan søge Miljøafdelingen om dispensation til at arbejde uden for normal arbejdstid. Hvert enkelt tilfælde bliver vurderet, og der skal være en væsentlig grund til, at dispensationen bliver givet. Det er typisk af trafikale hensyn – at man ønsker at afspærre trafikerede veje så lidt som muligt i dagtimerne.
Ved dispensationen tages hensyn til, at naboerne så vidt muligt får deres nattesøvn. Selvom det var muligt at finde frem til de pågældende køretøjer, har kommunen ikke mulighed for at gribe ind. Vi vil kunne henstille til chaufføren om at køre ad mindre støjfølsomme veje, men vi kan ikke kræve det. Kun når kommunen er bygherre, er det muligt at stille krav til entreprenøren om, hvornår kørsel til og fra byggepladsen må foregå.

Britt Vorgod Pedersen
Afdelingschef By
Gladsaxe Kommune

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top