Kommunen skal låne 34 mio. kr.
-

Pengene skal bruges til Gladsaxe Boulevard

Den gennemsnitlige likviditet i kommunen var ved udgangen af september på 907 millioner kroner. Og den ventes at ligge omkring 946 millioner kroner ved årsskiftet.
På byrådsmødet i morgen er der forslag om optagelse af et lån på 34 millioner kroner.
I forbindelse med vedtagelsen af budget 2016-2019 blev der besluttet følgende lånoptagelser:
• 34 mio. kr. vedrørende Gladsaxe Boulevard
• 1 mio. kr. vedr. energirenoveringer
Herudover vil kommunen kunne optage yderligere lån, såfremt der er nettoudgifter i forbindelse med lån til betaling af ejendomsskatter og udgifter til energiforbedringer. Af disse forventes ikke nettoudgifter til ejendomsskatter i 2016, mens der erfaringsmæssigt kan forventes udgifter til energiforbedringer i størrelsesorden 5 mio. kr.
Som følge af kommunens robuste økonomi, og den heraf følgende gode likviditet, er det forvaltningens opfattelse, at der ikke er behov for lånoptagelser medmindre de kan knyttes til særlige projekter. Dette er tilfældet for Gladsaxe Boulevard, hvor lånoptagelse dels vil være hensigtsmæssig på grund af projektets særlige karakter, dels beløbets størrelse. Lånet optages, så det relativt omkostningsfrit kan indfries, såfremt økonomien tillader dette, eksempelvis efter konsekvenserne af en udligningsreform er kendte.
Tilbage er 1 mio. kr. vedrørende energirenoveringer, hvor låneoptagelsen blev aftalt i budgetaftalen 2016-2019, samt den generelle låneadgang i størrelsesorden
5 mio. kr. Hér er det forvaltningens opfattelse, at kommunens økonomiske situation betyder, at det ikke vil være hensigtsmæssigt at optage lån.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top