annonce
P-kontrol virker
Parkering-46-16.jpg
Det er forbudt at standse eller parkere i en afstand af 10 m fra en tværgående kørebane eller kanten af en cykelsti. Der findes stadig mange bilister, der ikke respekterer færdselsreglerne, ved f.eks at parkere for tæt på et gadehjørne, men de bliver færre og færre - måske ved udsigten til at skulle til lommerne. Foto: Kaj Bonne.
-

Bilisterne tager reglerne mere alvorligt nu

Siden Gladsaxe Kommune ved årsskiftet indførte en parkeringskontrol, var der frem til 1. oktober udskrevet 1.378 parkeringsafgiter.
Der er i 62 tilfælde klaget over afgiften, og i 23 tilfælde er afgiften eftergivet.
Trafik- og teknikudvalget blev på mødet i går fra By- og Miljøforvaltningen orienteret om, hvordan ordningen har fungeret og hvilke reaktioner, der er kommet fra de to lokale handelsforeninger. Og de har generelt været positive.
Forvaltningen vurderer, at antallet af udstedte parkeringsafgifter er faldende, fordi bilisterne i højere grad overholder parkeringsrestriktionerne efter indførelsen af parkeringskontrollen.

Økonomi
Der er for 2016 budgetteret med en indtægt på 360.000 kr. efter afregning med Rigspolitiet, som skal have 50 procent af indtægterne fra parkeringsafgifterne.
25. oktober beløb summen af betalte parkeringsafgifter sig til 582.000 kr. Herudover er der en restance på 20 procent, svarende til ca. 150.000 kr. Efter afregning med Rigspolitiet (kvartalsvis) er der tale om en indtægt på 291.000 kr.
Ud fra indtægterne de seneste måneder skønnes der at kunne opnås en yderligere indtægt på ca. 30.000 kr./måned (efter afregning med Rigspolitiet) for november og december 2016.
For 2016 forventes derfor en samlet indtægt til Gladsaxe kommune på ca. 350.000 kr.
Grundlæggende er det forvaltningens opfattelse, at der er taget godt imod parkeringskontrollen.
Der er dog tilbagemeldinger og oplevelser om forskellige problematikker i forhold til håndhævelse af parkeringsrestriktionerne.
Ønsker fra borgerne er ofte om mere kontrol af ulovlige parkeringer efter arbejdstids ophør og i weekenderne. Borgerne peger på forseelser, som parkering for tæt på kryds, på og ved vejhjørner, på spærreflader og generel parkering til ulempe og fare for cyklister, gående og bilister samt parkering, der forhindrer udsyn.

Beboerlicenser
Flere borgere efterspørger beboerlicenser. En licens, der dækker et bestemt boligområde og en bestemt parkeringsplads, hvor der så vil være en mulighed for at parkere hele døgnet uden nogen former for tidsbegrænsning. Det er i særdeleshed borgerne omkring Søborg Torv, der efterspørger en beboerlicens.
Forvaltningen kan ikke anbefale indførelse af ordninger med beboerlicens. Der er andre steder i kommunen med tilsvarende problemer, hvorfor en ordning med parkeringszone kombineret med parkeringslicenser vil kunne forventes efterspurgt andre steder i kommunen med deraf følgende administration af ordningerne.
By- og Miljøforvaltningen har i forbindelse med denne status på parkeringskontrollen haft en dialog med handelsforeningerne i Gladsaxe Kommune.
Handelsforeningen for Søborg og Omegn, herunder Buddinge Centeret, ved formand Niels Nebeling oplyser, at han synes, at parkeringskontrollen er velfungerende, og han er overvejende positiv omkring ordningen. Der er tilfredshed med parkeringskontrollens indførelse, og man vil gerne have, at kontrollen fortsætter i fremtiden.
Handelsforeningen Bagsværd By ved Glen Swärd, Guldsmed Kirkegaard oplyser, at parkeringskontrol ikke er noget, der er stor interesse for i bydelen. Der er ikke noget større problem med parkering til butikkerne. Holdningen er samtidig, at hvis kommunen ønsker fortsat parkeringskontrol i Bagsværd, så vil det ikke medføre protester fra detailhandlen. Det blev dog klart tilkendegivet, at det vil være under den forudsætning, at mulighederne for parkering ikke forringes.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top