- Gladsaxebladet - https://www.gladsaxebladet.dk -

Svømmehal lukkes i 10 måneder

Forvaltning søger andre træningsmuligheder
Gladsaxe Svømmehal lukkes for renovering i perioden november 2017 til september 2018.
Børne- og Kulturforvaltningen vil sammen med idrætsanlæggene, brugerne af hallen og FIG forsøge at tilvejebringe alternative træningsmuligheder i og uden for kommunen i det omfang, det er muligt.
Eventuelle ekstraudgifter til drift eller leje af faciliteter andre steder afholdes af sparede driftsmidler i forbindelse med lukningen af Gladsaxe Svømmehal.
Folkeoplysningsudvalget, der har ansvaret for tildeling og fordeling af svømmehalstid til foreninger og aftenskoler, vil blive holdt orienteret om de konkrete løsninger, der findes.