Uigennemtænkt nedskæring
-

Der sker drastiske ting i Gladsaxe Kommune. Træningscenter Gladsaxe planlægger at nedlægge hver 4. stilling. En nedskæring, der ikke kan undgå at få dramatiske konsekvenser for borgerne.
Nedskæringen indeholder bl.a., at borgerne fremover kun må kunne få en visitation til vedligeholdende træning. Man skal være noget af en skrivebordsgeneral for at tro, at det er holdbart. For det første er vedligeholdende træning et tilbud til borgere, der er så svækkede, at det går ud over deres funktionsniveau. Alternativet til træning er et dårligere liv, hvor borgeren kan mindre selv og betyder i øvrigt større kommunale udgifter til hjemmehjælp. Træningen er en ydelse efter Serviceloven, som kommunen skal tilbyde. Det er dybt problematisk, at man begynder at frasortere borgere fra nødvendig behandling.
En anden del af nedskæringen er, at der bliver mindre træning, via jobcentret, til de borgere der er sygemeldt og skal tilbage på arbejdsmarkedet. Hvis det bunder i, at færre borgere har behov for sundhedsfaglig hjælp, så er det glædeligt. Men når en tid, hvor langt de fleste andre kommuner opruster på sundhedsindsatsen her, fordi vi ved, at mange – bl.a. kontanthjælpsmodtagere – har sygdom som en hindring ift. arbejdsmarkedet, så virker det mere som en spare øvelse, der vil ramme de svageste borgere.
Besparelsen rejser samtidig spørgsmålet for de tilbageblevne om, hvilken arbejdsplads, de kan forvente, at træningscenteret vil være fremover. Jeg deler deres bekymring for, hvad det her vil betyde for den faglige kvalitet, og for borgernes ve og vel.

Tine Nielsen
Regionsformand for Danske Fysioterapeuter

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top