Uventede penge i kommunekassen
-

Organisation tilbagebetaler 1,7 mill. kr.

Børne- og Kulturforvaltningen blev i maj 2016 kontaktet af FOF København vedrørende uberettiget modtaget tilskud.
FOF København ønsker, trods forældelsesfrister, at tilbagebetale de uretmæssige tilskud gældende for alle 10 år. Det andrager for Gladsaxe Kommunes vedkommende 1.788.395 kr. Det samlede beløb for de uretmæssigt udbetalte tilskud fra de berørte kommuner er af revisionen opgjort til 7,1 mio. kr. De fiktivt oprettede hold udgør ca. 1 pct. af FOF Københavns samlede undervisningsvirksomhed.
FOF København ønsker at tilbagebetale de uberettigede modtagne tilskudsmidler i 2016, hvorfor der i denne sag anmodes om en tillægsbevilling til Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets ramme til indtægter og udgifter på 1.788.395 kr.
Børne- og Kulturforvaltningen foreslår, at midlerne disponeres i forhold til tabel 1.
Pengene foreslås brugt til midlertidig udbedring af dæk i skøjtehal og indkøb af ny ismaskine, medfinansiering af aktive områder ved Bagsværd Sø og bidrag til revitalisering af Bagsværdfortet.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top