V: Gladsaxe bør fortsat have en skøjtehal
-

Rikke Lauritzen er holdleder for U9 i Gladsaxe Ishockey Klub og spørger i Gladsaxe Bladet, hvorvidt lokalpolitikerne ønsker at bevare vores skøjtehal. Samtidig inviteres vi til at kigge forbi skøjtehallen.
Jeg har ved flere lejligheder nærstuderet både skøjtehallen og omklædningsrummene. Det trænger alt sammen til en gennemgribende renovering. Forud for de årlige budgetforhandlinger, kan vi politikere indsende budgetspørgsmål om de emner, man kunne tænke sig at forhandle om.
Venstre mener, at en velfungerende skøjtehal er vigtig. Jeg har derfor gennem de seneste år spurgt ind til priserne for diverse forbedringer af skøjtehallen. Eksempelvis viste en overslagsberegning, at det vil koste ca. 21 millioner kr. at etablere nye tribuner. De eksisterende tribuner har ikke noget fundament og er skæve overalt. Nye omklædningsrum vil koste ca. 4,5 millioner kr. Hertil kommer at isbanedækket snart skal udskiftes. Der kunne blandt budgetforligsparterne ikke opnås enighed om at afsætte så mange penge umiddelbart. Men vi har besluttet, at der skal udarbejdes en grundig analyse, som skal belyse skøjtehallens tilstand. Brugerne af skøjtehallen bliver inddraget i arbejdet. Jeg ser frem til at læse resultatet og vil fortsat arbejde for, at Gladsaxe har en velfungerende skøjtehal i kommunen. Foreningslivet i skøjtehallen betyder meget for mange børn og voksne.

Pia Skou
Christoffers Allé 83
Byrådsmedlem (V)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top