Bevar vores dejlige kvarter
-

I klar strid mod gældende lovgivning planlægger Gladsaxe Kommune at give dispensation i strid med gældende lokalplan i forbindelse med byggesag nr.: B2016/00357, Aldershvilevej 21B.
Gladsaxe Kommune har sendt naboorientering ud i høring i forbindelse med indkommet ansøgning om etablering af 1 .sal på Aldershvilevej 21B således at ejendommen efter tilbygning vil fremstå som værende i to etager. Aldershvilevej 21B, Bagsværd, er omfattet af
lokalplan 97, der i § 5.1.1 fastsætter, at bebyggelse kun må opføres med én etage og udnyttelig tagetage.
I den aktuelle sag er der ansøgt om dispensation fra lokalplanen til etablering af 1. sal, således at ejendommen efter tilbygning vil fremstå som værende i to etager.
Lokalplanen for området (område 1, lokalplan 97, af 1995) blev vedtaget med det formål at sikre området som et attraktivt boligområde med åbenlav boligbebyggelse til helårsbeboelse ved kun at tillade opførsel af boliger med én etage og udnyttelig tagetage. Den ansøgte dispensation strider derfor klart mod formålet med lokalplanen for området.
Det frygtes, at kommunens tilgang vil danne præcedens for at omgå borgernes rettigheder og åbne op for en general dispensation til at etablerer to etagers huse samt dobbeltboliger på grundene i modstrid med lokalplanen. Lokalplanen specificerer klart anvendelsesformålet af området til fritliggende beboelsesbygninger i højst én etage og udnyttelig tagetage indeholdende én bolig til helårsbeboelse.


Sune Ebbesen
Aldershvilevej 23B

Lovligt at dispensere til to etager
Sune Ebbesen skriver, at Kommunen planlægger at give dispensation fra en lokalplan i klar strid med gældende lovgivning. Det er ikke korrekt. Vi har fået et ønske om dispensation til en bolig, delvis i to etager på Aldershvilevej. Trafik- og Teknikudvalget har besluttet ikke at tage stilling, før der ligger et resultat af en nabohøring. Høringen er i gang, og udvalget vil få resultatet, inden de træffer beslutning. Ifølge planloven kan der gives dispensation fra en lokalplan, når det ikke er i strid med lokalplanens principper, dvs. planens formål og anvendelse. At give en dispensation er en helt almindelig foreteelse, som sker rundt omkring i landet hver eneste dag. Lokalplan 97 har som formål at sikre området som et attraktivt boligområde med åben-lav boligbebyggelse. Hvad der defineres som attraktivt åben-lav boligområde, har ændret sig over tid. Mange af kommunens ældre, attraktive åben-lav boligområder rummer en mangfoldighed af boliger og boligtyper, hvoraf en del er i to etager. I en periode har Byrådet fastsat krav om, at byggeri højst må være i en etage med udnyttelig tagetage. I dag er der et andet syn på arkitektur og Byrådet har i By- og Boligpolitikken besluttet at give mulighed for en varierende arkitektur med mulighed for at bygge to etager, hvor der i dag er mulighed for halvanden etage. Krav til byggeriets omfang er ikke en del af lokalplanens formål. Derfor er det lovligt at dispensere til to etager, hvis udvalget beslutter det.

Britt Vorgod Pedersen
Afdelingschef By-afdelingen

1 kommentar om “Bevar vores dejlige kvarter”

 1. Sune Ebbesen siger:

  Vi forstår planerne om at skabe en varierende arkitektur, og mindre dispensationer til lokalplanen må forventes, men den ønskede dispensation er yderst grænseoverskridende.

  Kommunen / forvaltningen må have et moralsk ansvar for at vi som borgere kan føle os sikre på at der ikke foretages grænseoverskridende dispensationer fra lokalplanen.

  I forhold til en saddeltagskonstruktion (1½-plan hus som beskrevet i lokalplanen) vil disse 2-etagers huse, og specielt den ønskede konstruktion give langt større indbliksgener.
  Den ønskede tilbygning vil udgøre, grundet bygningens konstruktion, en væsentlig afvigelse fra den gældende lokalplan. Specielt indbliksgenerne overskrider langt naboernes tålegrænse, og ligger ud over, hvad vi som beboere har kunnet forvente ud fra lokalplanen. Der er derfor tale om en væsentlig ændring af det grundlag hvorpå vi købte vores ejendom.

  Vi er meget uforståelige overfor kommunernes / forvaltningens intentioner om at give disse dispensationer til 2-etagers huse i områder hvor lokalplanerne fastlægger at byggeri maks. må opføres i én etage med udnyttelig tagetage, og vi ønsker derfor at gøre opmærksom på sagen.

  I Området er der en stor forventning til at lokalplanerne overholdes.

  Vi håber virkeligt at kommunen / forvaltningen vil arbejde for at der ikke foretages grænseoverskridende dispensationer fra lokalplanen.

  Sune Ebbesen
  Aldershvilevej 23B

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top