- Gladsaxebladet - https://www.gladsaxebladet.dk -

Genoptræning til de borgere med det største behov

Træningscenter Gladsaxe yder genoptræning på et højt niveau, både når det gælder borgere, der er ramt af hjerneskade og borgere, der har fået nyt knæ eller nye hofter, og meget meget mere.
Og centret hjælper borgere med genoptræning, hvad enten de har behov for midlertidigt ophold, eller de kan bo hjemme. For nogle af vores genoptræningsborgere vil forløbet blive bedre og kortere, hvis de også kunne træne i weekenden.
Derfor har Byrådet besluttet at forbedre genoptræningen for nogle af de indlagte borgere, så de også får tilbudt træning i weekenden. Samtidig har vi besluttet, at vores tilbud om vedligeholdende træning i længere perioder efter genoptræningen udelukkende vil blive tilbudt på Træningscenter Gladsaxe til borgere, der har nogle særlige behov, der kræver specialiserede terapeuter, som f.eks. træning af borgere hjerneskade. Øvrige borgere vil f.eks. kunne benytte sig af vedligeholdende træning via Senioridræt eller gennem foreninger, aftenskolen mv.
Senioridrætten vil også fremover oprette hold, hvor borgere med få kræfter kan få træning. Det er hold, som er åbne for alle pensionister og medarbejderne i Senioridrætten er uddannede i at varetage træning.
Med disse ændringer flytter vi vores mest specialiserede faglige ressourcer til de borgere, som har størst behov. Derudover investerer vi i de kommende år i et sundhedshus, hvor vi samler og udbygger kommunens sundhedstilbud. Også dette vil være til glæde for vores ældre og svage borgere. Med budget 2017 investerer vi i ældres sundhed og bruger pengene der, hvor de gør mest gavn.

Trine Græse (A),
Formand for Seniorudvalget