Stop kæmpe telemast
Mobilmast-03-50-16.jpg
Mobilmasten vil få samme placering som sirenemasten. Foto: Kaj Bonne.
-

Kommunen har givet byggetilladelse til en telemast på 27 meter midt i en grøn oase med boliger omkring Magle Torv. Der er dispenseret for kommune – og lokalplan, på fejlagtige oplysninger indgivet af ansøger Telcon A/S. Blandt andet anføres det, at masten vil blive skjult af eksisterende træer. Der er på grunden et træ på 6-8 m, som vil blive fældet for at give plads til teknikskure. Der er ikke dispenseret for gældende regler i bygningsreglementet, vedrørende afstand til skel og vej, samt bebyggelsesprocent. Disse må derfor formodes overholdt, hvilket ansøgningen dog ikke redegør for. Der er med andre ord ikke taget stilling til udseende, skygger, reflekser, farver eller omfang af byggeriet. Der er heller ikke dokumenteret behov, som ikke kunne dækkes med langt mindre indgreb, der hvor behovet er. Omkring Magle Torv er der fin mobildækning, hvorimod der længere mod mosen er enkelte, der ønsker bedre dækning inden døre. Stop masten inden der bygges, og find en bedre løsning for alle parter. Vi er mange der gerne byder ind med valide alternativer.

Rasmus Iversen
Søborg

Formalia er i orden
Gladsaxe Kommune gav byggetilladelse til mobilmasten tilbage i efteråret 2015. Det skete efter et sagsforløb over flere år, hvor alternative placeringer af masten blev undersøgt, blandt andet efter forslag fra naboer i området. Nogle alternativer var ikke mulige på grund af tekniske udfordringer, andre fordi der var tale om naturbeskyttede områder. Gladsaxe Kommune er ifølge masteloven forpligtet til at finde placeringer til mobilmaster. By- og Miljøforvaltningen har vurderet, at udskiftning af sirenemasten til en mobilmast ikke vil være i strid med intention i lokalplanens bestemmelser, da mobilmasten vil blive placeret i stedet for sirene-masten med omtrent samme placering. Natur- og Miljøklagenævnet har efterfølgende givet kommunen medhold i afgørelsen. Byggelovens bestemmelser om afstand til skel og bebyggelsesprocent mv. finder ikke anvendelse ved masten og teknikskabene, da lokalplanen regulerer bebyggelsen på området. Mastens højde på 27 meter er begrundet i, at det så er muligt at samle flere teleselskabers antenner og dermed undgå at finde placering til flere forskellige master i området.

Britt Vorgod Pedersen
Afdelingschef, By-afdelingen

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top