annonce
Sunde træer bevares ved Garhøj
-

Jesper Funk mener ikke, at Gladsaxe Kommune har et ønske om at være grøn. Det er på ingen måde rigtigt. Byrådet har sendt en lokalplan i høring, som giver mulighed for at bygge 4 senioregnede boliger på ejendommen ved Garhøj. Ejendommen har tidligere rummet en institution og husvildeboliger. Boligerne blev nedrevet i 2003, og på grunden står nu en tom institution tilbage. Lokalplanen giver ikke mulighed for at bygge mere end der tidligere har været på ejendommen.
N.J. Nielsen, der udstykkede Grønnemosegård, lod højen friholde, og skænkede den til de lokale grundejerforeninger, der i fællesskab opkøbte et tilgrænsende areal. Det er på det tilgrænsende areal, at der kan opføres 4 senioregnede boliger. Når Byrådet vil give mulighed for at bygge senioregnede boliger, så er det for at imødekomme et behov fra ældre borgere, som ønsker at skifte villaen ud med en mindre bolig. Lokalplanen udpeger 6 bevaringsværdige lindetræer, der er resterne af den gamle allé fra Grønnemosegård. Det er nyt, at træerne sikres. De to træer, som Jesper Funk mener, også skal udpeges som bevaringsværdig, er toptørre. Toptørhed viser, at træerne ikke kan trække vand helt op i kronen, sandsynligvis fordi rodnettet er beskadiget. De to træer er ikke udpeget som bevaringsværdige, da kommunen ved udpegning vægter træets sundhedstilstand højt. At træerne ikke er udpeget som bevaringsværdige, er ikke det samme som, at de skal fældes for at give plads til 4 nye boliger.

Christina Hoffer
Byplanlægger

1 kommentar om “Sunde træer bevares ved Garhøj”

  1. Jesper Funk siger:

    Grunden til at de 2 træer har et par tørre grene i toppen skyldes alene at Gladsaxe kommune gav Nordvand lov til at bruge den tomme plads til byggeplads med store maskiner igennem et års tid. Pladsen er herefter blevet reetableret med græs og de store træer skal have lov til at komme sig, efter dette overgreb. De fortjener samme beskyttelse i lokalplanen selvom de står lidt i vejen for de kommende bygge planer. Området er idag langt bedre beskyttet af lokalplan 100 Matrikel 4gs,4lz og 4mo må kun anvendes til fritidsformål, grønt område. Dvs så skal nuværende bebyggelse fjernes hvis det ikke bruges til eksisterende formål. Børnehave. Øvrig beboelse er fjernet og området er overgået til vej og park. At bruge dette som argument for ny bebyggelse er i klar strid med lokalplan 100 og lokalplan 248 og tillæg 21 savner klart en planmæssig begrundelse.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top