Sygefraværet falder
Sygefravær.jpg
-

Gennemsnitligt sygefravær på 8,6 dage pr. fuldtidsansat i 3. kvartal i år

Sygefraværet hos de kommunalt ansatte falder stille og roligt. Det bliver økonomiudvalget orienteret om på sit møde i dag.
Sammenlignes sygefraværet for tredje kvartal 2016 med sygefraværet i tredje kvartal 2015, er sygefraværet faldet med 0,3 procentpoint fra 3,6 til 3,3 procent.
Et sygefravær på 3,3 procent svarer til 8,6 dage pr. fuldtidsansat, hvilket er 0,8 dage mindre end tredje kvartal 2015.
Sygefraværsprocenten i Social- og Sundhedsforvaltningen er samlet faldet fra 3,7 i tredje kvartal 2015 til 3,3 i 2016. Træning og Plejes sygefravær er faldet, fra 3,2 procent i tredje kvartal 2015 til 3,1 procent i 2016. Også sygefraværet i social- og handicap- og på beskæftigelsesområdet er faldet fra tredje kvartal 2015 til tredje kvartal 2016 fra hhv. 4,8 procent til 3,7 procent og fra 5,2 procent til 3,1 procent. Sygefraværet i Sundhed, Udvikling, Service og Økonomi er steget fra 1,6 procent i tredje kvartal 2015 til 3,1 procent samme kvartal 2016.
I Børne- og Kulturforvaltningen er sygefraværsprocenten faldet fra 3,6 procent i tredje kvartal 2015 til 3,5 i tredje kvartal 2016. Sygefraværet i Familie og Rådgivning er faldet fra 4,0 procent i tredje kvartal 2015 til 3,6 i tredje kvartal 2016. Sygefraværet i Sundhedsafdelingen i Børne- og Kulturforvaltningen er faldet fra 2,8 procent tredje kvartal 2015 til 2,2 procent i tredje kvartal 2016. Ligeledes er sygefraværet i Kultur, Fritid og Unge faldet fra 3,1 procent i tredje kvartal 2015 til 2,9 samme kvartal 2016. Sygefraværet på Dagtilbuds- og Skoleområdet er uændret.
Sygefraværet på Kommunaldirektørens områder er faldet fra 3,3 procent i tredje kvartal 2015 til 1,6 procent i 2016.
Ligeledes er sygefraværet faldet i By- og Miljøforvaltningen fra 2,8 procent i tredje kvartal 2015 til 2,4 i 2016.
Den administrative målsætning for 2016 er 4,9 procent. Der er sat en række initiativer i gang med henblik på at nedbringe sygefraværet, så kommunen kan opfylde målet, så Gladsaxe ligger blandt den bedste tredjedel af kommunerne i regionen med laveste sygefravær ved udgangen af 2018. I første omgang er målet mere konkret, at sygefraværet falder med 0,1 procentpoint årligt fra 2015 til 2018. Måltallene i 2017 og 2018 er hhv. 4,6 og 4,5 procent.”

Kort og langt sygefravær
Både det korte og det lange sygefravær er faldet fra tredje kvartal 2015 til tredje kvartal 2016. Endvidere har flere ansatte intet sygefravær.
Ud af 5.882 ansatte har 3.759 slet ikke været fraværende.
Sygefraværet i andet halvår 2015 er lavere end det var i 2011, 2012, 2013 og 2014. Sygefraværet i de tre første kvartaler 2016 er markant lavere sammenlignet med tidligere år. Sygefraværet har generelt været faldende siden 2011.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top