- Gladsaxebladet - https://www.gladsaxebladet.dk -

Trafiksikkerhed er højt prioriteret på Stengård Skole

Henning Pedersen, Triumfvej, har i et læserbrev i sidste uges udgave af Gladsaxe Bladet kritiseret Stengård Skole og bestyrelse vedrørende anlæg til afsætning af skolebørn. Lad mig indledningsvis slå fast, at forslaget om de nye skolecykelstier og indretningen af afsætningspladser på Triumfvej foran skolen er Trafik- og Teknikudvalgets ansvar, så kritikken om, at Stengård Skole og forældrebestyrelsen hindrer trafiksikkerheden, er uberettiget. Jeg ved, at ledelsen på Stengård Skole og forældrebestyrelsen er meget optagede af, at sikre en sikker skolevej for børnene. Det er vi også i Trafik- og Teknikudvalget. Det er blandt andet derfor, at vi har foreslået at lave cykelstier på Triumfvej og Aldershvilevej.
Afsætning og parkering kan også fremover ske i lommerne foran skolen og aktuelt er mine folk i en god dialog med skolen om de fremtidige parkerings- og afsætningsforhold.
21. november havde vi et livligt, konstruktivt og velbesøgt borgermøde om skolecykelstierne og høringen, som afsluttes 5. december. Vi er i udvalget snart klar til at drøfte de mange synspunkter og træffe beslutninger i sagen. Henning Pedersens kommentar, og alle øvrige indkomne synspunkter, indgår i udvalgsbehandlingen på Trafik- og Teknikudvalgets møde 19. december 2016.

Ole Skrald Rasmussen
Formand for
Trafik- og Teknikudvalget