annonce
5,7 millioner kroner fra fond til familieindsatsen
-

Forebyggende arbejde skal give gevinst på længere sigt

Den A.P. Møllerske Støttefond har doneret 5,7 millioner kroner til to projekter, som skal styrke en helhedsorienteret familieindsats og sikre regelforenklede regler og medinddragelse i det sociale arbejde i Gladsaxe Kommune
Midlerne skal konkret gå til de to projekter ’Helhedsindsats for udsatte familier’ og ’Fokus på inddragelse og effekt på børneområdet’.
Tilskuddet fra Den A.P. Møllerske Støttefond kommer fra en ramme på i alt 750 millioner kroner, som støttefonden har afsat til projekter på det sociale område, der blandt andet har til formål at modvirke negativ social arv, støtte udsatte familiers bæredygtighed og sikre en helhedsorienteret indsats.

Helhedsindsats for udsatte familier
Gladsaxe Kommune har med projekt ’Helhedsindsats for udsatte familier’ ansat tre familiekoordinatorer, der skal arbejde med cirka 30 familier med mindst ét barn under tre år. Det er alle familier, som har et særligt behov for tæt opfølgning og koordination på tværs af kommunens tilbud. Familiekoordinatorerne skal sikre, at der sættes tidligt ind over for både forældres og børns problemer, så der skabes stabilitet i familiens samlede liv, og så problemerne ikke vokser sig for store.
Formålet med projektet er, at udsatte familier i Gladsaxe Kommune via en håndholdt og helhedsorienteret indsats bliver i stand til at tage ejerskab for deres livssituation. Projektet følges og evalueres af KORA og Oxford Research.
Det andet konkrete projekt, der modtager tilskud er projektet ’Fokus på inddragelse og effekt på børneområdet’. Projektet er det ene af to frikommunenetværk, som Gladsaxe Kommune deltager i.
Projektet skal gennem regelforenklinger give mere plads til det relationelle sociale arbejde sammen med familien, så der kan sættes ind med relevant hjælp og støtte på et tidligere tidspunkt, ligesom børnene og familierne i højere grad end i dag skal føle sig inddraget i deres egen sag. Ønsket er at skabe bedre forankrede løsninger hos det enkelte barn, i familierne og i kommunen som helhed. Projektet udføres af socialrådgiverne i Gladsaxe Kommunes Familieafdeling i samarbejde med familier, børn og unge.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top