Byrådet sagde ja til lønhop
-

Enhedslistens forslag om løntilbageholdenhed faldt med et brag i Gladsaxe Byråd

Tre for – 22 imod. Enhedslistens tre medlemmer af Gladsaxe Byråd stemte i onsdags for partiets eget forslag, som gik ud på, at byrådsmedlemmernes vederlag – det som mange andre opfatter som løn – skulle fastholdes på det nuværende niveau.
Ved at sætte forslaget på byrådsmødets dagsorden, så fik Enhedslisten synliggjort, at byrådet vælger at sige ja til et lønhop. Ellers var lønhoppet bare gledet igennem, uden at offentligheden ville have bemærket det.
Byrådets øvrige partier og i alt 22 andre medlemmer stemte imod forslaget. Dermed tildelte de sig selv en forhøjelse af vederlaget for 1. viceborgmester, udvalgsformænd og udvalgsmedlemmer på 31,4 svarende til den procentvise forhøjelse, som Folketinget gav borgmestrene pr. 1. januar.

750.000 kr. ekstra
Det er uoverskueligt at tale om procenter, fordi der er store udsving i de aktuelle beløb for medlemmerne. Enhedslisten har dog regnet sig frem til, at stigningen på det kommunale budget medfører en merudgift for 2017 på ca. 750.000 kroner for byrådsmedlemmerne.
I deres afvisning af forslaget argumenterede borgmester Karin Søjberg Holst (A), Susanne Palsig (F) og Ebbe Skovsgaard (V) alle for, at der er tale om en efterregulering. Ifølge borgmesteren en regulering som kan føres helt tilbage til 1994. Lokalpolitikerne havde dermed et lønefterslæb, som der flere gange ikke er blevet taget højde for.

Tilbageholdende naboer
Så sent som i torsdags kunne Frederiksborg Amts Avis på forsiden bringe en historie om, at byrådet i Gladsaxes nabokommune Furesø med et overvældende flertal sagde nej til lønhoppet. Også Gladsaxes andre nabokommuner som Herlev, Ballerup og Gentofte (der dog øgede vederlaget for midlertidige udvalg) frasagde sig lønstigningen.
Kristian Niebuhr (O) undrede sig over, at netop Enhedslisten, der stemte for besparelser for 16 mio. kr. på ældreområdet, ikke gav pengene til de svage: – I stedet foreslår Enhedslisten så, at byrådsmedlemmerne skal have sekretærhjælp… Enhedslisten skal i øvrigt have ros for deres arbejde med lokalpressen. Vi andre får til nød en lille artikel med pasfoto, men Enhedslisten fik en hel sides gratisannonce i Gladsaxe Bladet. Jeg vil da gerne vide, hvordan vi kan få det.
Trine Henriksen (Ø) svarede: – Sagen om forringelser på 16 mio. kr. på ældreområdet er ikke, som Niebuhr fremstiller den. I øvrigt blev jeg ringet op af en journalist, som stillede nogle spørgsmål, som jeg svarede på.
Enhedslisten havde, som Kristian Niebuhr henviste til, også foreslået en forsøgsordning om sekretærhjælp til byrådsmedlemmerne. Selv om Ebbe Skovsgaard udtrykte en vis sympati for forslaget, var Michelle Fejø (I) ene om støtte forslaget sammen med Enhedslistens tre medlemmer..

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top