- Gladsaxebladet - https://www.gladsaxebladet.dk -

-Dispensation vil være på sin plads

Arkitekt bakker op omkring Menys udsmykning af facaden

Vær pragmatisk og se hvordan man gør tingene inde i København. Så vil det være muligt at finde en fornuftig løsning på Menys facadeproblemer
Den melding kommer fra arkitekt Frederik Juul, der bor på Lykkesborg Alle og således er forholdsvis tæt på Meny på Søborg Hovedgade 108.
-Udvidelsen er en klar forbedring af byrummet omkring Søborg Hovedgade, og noget kommunen og de lokale beboere bør værdsætte og beskytte.
I planlægning af handelsliv omtales begrebet ”cornershops”
Meny er en klar cornershop, der udspænder et aktivt godt handelsliv mellem Meny- butikken og Irma- torvet i Søborgs Hjerte.
Det er derfor vigtigt, at forvaltningen samarbejder med Meny om at sikre en god bæredygtig forretning. Blandt andet herved skabes et godt bæredygtigt handelsliv på Søborg Hovedgade.
Enhver dygtig rådgiver havde naturligvis ladet alle parametre indgå i en dispensationsansøgning i forbindelse med myndighedsprojekt. Nogle gange har supermarkedskæder dog så rigide og uanvendelige interne guidelines for indretning, at de ikke kan rumme virkeligheden. Andre gange har supermarkedskæder egne indretningsteams der ikke arbejder integreret med myndighedsprojektet, siger Frederik Juul..
At total afklaring af indretning og facader ikke er sket i fasen for myndighedsprojekt, er dog meget uheldigt. Købmand Per Mikkelsen kan med fordel gøre krav gældende overfor Meny eller arkitekt såfremt han ikke er fuldt oplyst i processen.
Omvendt har forvaltningen også et ansvar for at løse den nuværende situation.
Forvaltningen anvender formuleringen at en dispensation vil kunne danne præcedens.
Det er et svar, jeg særligt ofte hører på dispensationsansøgninger i kvarteret omkring Søborg kirke.

En forbedring
Anvendes præcedens- betragtningen stærkt juridisk defensivt uden nuancering vrider man lovgivningen væk fra dens intention – og fra fagkundskaben. Det er arkitektfagligheden, der ligger bag gældende bygningsreglement. Det er klart at der er sket en forbedring omkring Meny, det er klart at Meny må signalere luksussupermarked. Meny har i nuværende form skabt en ganske tålelig skiltning omkring deres brand i forhold til mange andre butikker i Gladsaxe.
Der må være belæg for en vis dispensation omkring brug af folier i og med at tidligere facade var totalt lukket og at nærmiljøet er løftet. Hvis disse parametre indgår i øvrige følge dispensationer vil det kun øge bylivet.
Forvaltningen i Gladsaxe kan med stor fordel skele til hvorledes Københavns Kommune dispenserer -de får et rigt og aktivt byliv ud af det. Et fast mantra for Tina Saaby – Stadsarkitekt for Københavns kommune ved ethvert nyt byggeri er: hvad gør det for bymiljøet, spørger Frederik Juul