- Gladsaxebladet - https://www.gladsaxebladet.dk -

En tak til Kommunen

Tak til Trine Græse for info i Gladsaxe Bladet nr. 52, om det nye tiltag kommunen gør overfor genoptræning til de borgere med de største behov. Og tak til byrådet for vedtagelsen af denne beslutning.
Jeg som er blevet ramt af pludselig blodprop med hjerneskade til følge kender resultaterne af manglende akut genoptræning ved denne skade, men måtte vente 4 dage pga. nytårsaftensdag, nytårsdag og efterfølgende lørdag og søndag sidste år.
Fra at være oppe at gå dag 2 efter indlæggelse i Jylland blev jeg overført til Herlev Hospital, hvor der gik 5 dage uden træning, hvilket betød at jeg ikke var i stand til at gå og stå. Hospitalet kunne lære noget af Gladsaxe.
Det krævede megen genoptræning for at forsøge at vende dette tilbageslag, og hvilket jeg så fik under indlæggelse på Træningscenter Gladsaxe. Deres specialiserede personale kan jeg ikke rose nok for en meget kompetent indsats for optræningen af os Gladsaxe borgere.
Med de tiltag kommunen gør for at svage borgere kan være og blive mere mobile og selvhjulpne, kan man kun være tilfreds med kommunen på sundhedsområdet.
En taknemlig hjerneskadet medborger.
Hans-Erik Kofoed
Hakonsvej 47
Bagsværd