Enhedslisten foreslår lønstop
Trine-Henriksen.jpg
Trine Henriksen (Ø) mener, at byrådet sender et forkert signal, hvis man lader vederlagene stige, mens man samtidig skærer i ydelserne for de dårligst stillede. Foto: Kaj Bonne.
-

Lønningerne for 1. viceborgmester og udvalgsformændene behøver ikke at stige i takt med borgmesterlønnen, mener Enhedslisten

Folketinget har vedtaget, at alle landets borgmestre – som jo må anses for at være fuldtidsansatte politikere – skal have en lønstigning på 31,4 procent pr. 1. januar. For Gladsaxes borgmester Karin Søjberg Holst (A) betyder det, at hendes årsløn kommer til at lyde på 985.729 kroner.
Styrelsesvedtægten for kommunerne har en fordelingsnøgle, som fastsætter andre byrådsvederlag via en særlig procentsats i forhold til borgmesterlønnen. Det medfører, at lønnen for 1. viceborgmester, udvalgsformænd og andre formandsposter samt udvalgsposter også stiger med en tredjedel.
– I modsætning til vederlaget for borgmesteren, kan byrådet selv bestemme, om de øvrige vederlag skal stige. Det er kun to år siden, at byrådspolitikernes løn steg voldsomt. Derfor mener vi, at det er et helt forkert signal at sende, at lønnen skal stige igen samtidig med, at man skærer kraftigt på ydelserne til kontanthjælp og uddannelsesstøtte, siger Trine Henriksen fra Enhedslisten (Ø).
Derfor har Enhedslisten stillet følgende forslag til byrådsmødet i morgen, onsdag den 18. januar: ”Da en række vederlag for de øvrige byrådsmedlemmer i Gladsaxe er fastlagt som en fast procent af borgmesterens vederlag, vil disse vederlag også automatisk stige med 31,4 procent, med mindre byrådet beslutter at fastholde disse vederlag på det nuværende niveau. Enhedslisten fremsætter derfor et forslag, der vil betyde, at vederlagene fastholdes på det nuværende niveau”.
Enhedslisten foreslår også, at byrådet inden næste byrådsperiode (november 2017, red.) tager stilling til, om der skal etableres en forsøgsordning med sekretærhjælp til de enkelte byrådsmedlemmer og partigrupper.

Døgnet får ikke flere timer
– Da man hævede byrådspolitikernes vederlag for få år siden, skyldtes det, at arbejdsbyrden voksede efter kommunalreformen, og det har ført til, at færre stiller op til kommunalvalget. Men døgnet får ikke flere timer, fordi politikerne får mere i løn. Derfor er vi i Enhedslisten blevet inspireret af Aarhus Kommune, hvor man har en ordning med sekretærbistand, som kan lette arbejdet for alle byrådsmedlemmer, siger Trine Henriksen.
Enhedslisten forestiller sig, at forsøgsordningen fører til en betalt sekretærbistand gennem ansættelse af en studentermedhjælp til hver byrådsgruppe i 20 timer samt fem timer pr. byrådsmedlem.
Udgiften til sekretærbistanden vil med byrådets nuværende sammensætning koste 530.000 kroner, men ordningen kan finansieres gennem det lønstop, som Enhedslisten har foreslået, idet stigningen i politikernes vederlag – 1. viceborgmester, udvalgsformænd og udvalgsmedlemmer – udgør 750.000 kroner årligt.

Vedtaget andre steder
Trine Henriksen er ikke videre optimistisk med at få de andre partiers opbakning til løntilbageholden i byrådet: – Jeg tror, vi får svært ved at få forslaget gennemført, men vi får da i hvert fald sendt et signal.
Hvis Trine Henriksen vil have lidt at have optimismen i, så kan hun bare kigge mod to andre kommuner, nemlig naboerne i Herlev og Ballerup.
Her har begge kommunalbestyrelser på to møder i december enstemmigt besluttet, at vederlagene for viceborgmester, udvalgsformænd og meninge udvalgsmedlemmer bliver stående på det nuværende niveau.
Man sagde altså nej tak til lønstigningen.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top