Flere elever til privatskolerne
-

Gladsaxes privatskoler har stigende elevtal, mens elevtallet i folkeskolen er nærmest status quo

På landsplan er tendensen, at skoleelverne i stigende tal forlader folkeskolen til fordel for privatskolerne. I Gladsaxe Kommune ses tendensen også, om end den ikke er så klar som i det øvrige Danmark.
Det skyldes i høj grad, at Gladsaxes indbyggertal – og dermed børn i den skolepligtige alder – stiger i disse år. Selv om væksten i indbyggertallet overstiger forventningerne, er der ikke det store udsving mellem kommuneprognosen for elevtallet i folkeskolen i forhold til det aktuelle tal. Elevtallet er 6.372, hvilket kun er otte elever flere end forudsat i prognosen (6.364). Hvis 10. klasse medtages i regnestykket, så hedder tallene 6.596 (prognose) kontra 6.546 (aktuelt) – altså en samlet tilbagegang på i alt 50 elever.
Til gengæld forudså kommuneprognosen 1.808 elever i privatskolerne. Det reelle tal er 1.909, hvilket giver en vækst på 101 elever.

Kommunen sparer penge
For Gladsaxe Kommune påfører denne udvikling en ”merudgift” på ca. 7,1 millioner kr. – på grund af stigende elevtal og kommunens bidrag pr. elev er steget fra 32.124 kr. til 34.162 kr.
Grunden til, at merudgift er sat i gåseøjne skyldes, at Gladsaxe Kommunes udgifter var steget endnu mere, hvis de 101 elever havde valgt folkeskolen, da kommunens udgift pr. elev er 39.169 (0.-3.klasse), 41.751 (4.-6. klasse) og 47.041 (7.-9. klasse).
Budgetrammen for skoleområdet korrigeres med en merbevilling på 5,653 millioner kr. Hele skoleområdet i Gladsaxe Kommune omhandler folkeskole, SFO, modtagerklasser, skoleklub, 10. klasse, EUD-linje, privatskoler, SFO ved privatskoler og efterskoler.

Fakta
På landsplan er elevtallet i folkeskolen det seneste år faldet fra 553.979 elever til 548.453.
Derimod er privatskolernes elevtal steget fra 112.083 til 115.856.
Samlet set faldt elevtallet i Danmark fra 709.996 til 708.139.
I Gladsaxe Kommune er der seks privatskoler:
Kvikmarkens Privatskole, Gladsaxe Privatskole, Bagsværd Kostskole, Bagsværd Friskole, Atheneskolen og Den lille Skole.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top