God økonomi sikrer vækst og velfærd
Borgmestert-02-50-16.jpg
Borgmester Karin Søjberg Holst fik besøg på rådhuset af børn, der kom med forslag til julekortet 2017. Foto: Kaj Bonne.
-

En nyt år står for døren og det betyder, at vi tager hul på et helt nyt budget med nye aktiviteter, der understøtter vores mål i Kommunestrategien. Gladsaxe Kommunes økonomi er fortsat sund og robust. Derfor er det et budget, der både byder på skattelettelser og samtidig holder hånden under vores udsatte borgere.
Vi fortsætter med projekt Tidlig Indsats overfor udsatte børn. Fra i år tilbyder vores sundhedsplejersker graviditetsbesøg til alle forældre, så vi støtter op om familierne og hjælper dem, der har brug for ekstra støtte.
Vi arbejder videre med den nye strategi for Social Balance. Forsøget med Gadeteams, der skaber tryghed og forebygger uhensigtsmæssig adfærd blandt unge, gøres permanent og vil sikre fritidsjob til ca. 75 sårbare unge om året.
Vi fortsætter med at styrke sundhedsområdet og har nu besluttet, at vi vil have et Sundhedshus i Gladsaxe, hvor vi samler flere sundhedstilbud under samme tag. Og vi vil forebygge genindlæggelser ved at indføre såkaldt fremskudt visitation, så der kommer en medarbejder ud på hospitalet og vurderer den enkelte borgers situation og behov – allerede inden udskrivelsen.
Vi renoverer Gladsaxe Svømmehal og etablerer kunstgræsbane ved Gladsaxe Skole. Og så har vi købt det tidligere Blaagaard Seminarium så blandt andet vores skoler og institutioner kan nyde godt af svømme- og idrætshallerne. Alt sammen for at flere borgere kan få mulighed for at leve sundere.
Vi deltager i to nye Frikommuneforsøg. Det ene skal skabe bedre samarbejde på tværs mellem kommuner, læger og hospitaler om ældre og kronisk syge, der har brug for akut hjælp.
Det andet skal forsøge at forenkle regler og love, så det bliver nemmere at hjælpe børn, der ikke trives.

Demente skal hjælpes ekstra
For at sikre vores ældre en værdig alderdom har vi sat ekstra penge af til den målrettede personcentrerede omsorg med særlig fokus på borgere, der rammes af demens, Derudover igangsætter vi forsøg med målrettet ernæring til borgere, der spiser og vejer for lidt.
Vi arbejder videre med at opfylde målene i vores dagtilbudsstrategi og skabe Fremtidens Skole, så de lever op til fremtidens krav til læring og udvikling.
Vi fortsætter vores store arbejde med at understøtte vores virksomheders vækst og tiltrække nye virksomheder og arbejdspladser, især langs den kommende letbane, som forventes færdig i 2023-24.
Gennem samarbejde med borgere og virksomheder vil vi gøre det let at træffe klimabevidste valg indenfor energiforsyning, nedbringelse af CO2-udledning, klimavenlig transport, affaldshåndtering og håndtering af regnvand.
Til efteråret er der kommunalvalg og vi skal vælge nyt Byråd. Derfor vil jeg gerne allerede nu takke det nuværende Byråd for et fantastisk samarbejde i denne byrådsperiode. Jeg er stolt af at stå i spidsen for en kommune, der er ambitiøs og skaber gode løsninger til gavn for borgere og virksomheder i Gladsaxe. Til slut vil jeg på hele Byrådets vegne ønske alle borgere i Gladsaxe et rigtig godt nytår.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top