- Gladsaxebladet - https://www.gladsaxebladet.dk -

Fornyet høring

Byrådet har besluttet at sende et plantillæg i fornyet høring

Borgerne i Maglegårdkvarteret reagerede meget aktivt, da et kommunalt forslag åbnede for, at en lokal butik kan opføres ved Magle Torv. Planforslaget – der hedder kommunalplantillæg 20 til kommunalplan 2013 – var i høring fra 4. oktober til 29. november 2016, og der var 133 tilkendegivelser, hvoraf 129 tilkendegivere ønskede, at muligheden for en lokal butik fjernes. I samme periode blev der indsamlet 562 underskrifter imod opførelsen af en butik ved Magle Torv.
På byrådsmødet i onsdags blev det besluttet, at planen sendes i fornyet høring i fire uger, hvor muligheden for en lokal butik i Maglegårdkvarteret fjernes.
Dansk Folkeparti stillede ændringsforslag, så der stadig er mulighed for at opføre en butik. Liberal Alliances byrådsmedlem stemte for, mens de 21 øvrige medlemmer forkastede ændringsforslaget.