annonce
Nyt tilbud til hjerneskadede
-

Dagcentret Christianehøj udvides til også at omfatte et særligt tilbud for borgere med erhvervet hjerneskade
Dagcentret Christianehøj, der er en selvejende institution, grundlagt i 1973 i et samarbejde mellem Lions Gladsaxe og Gladsaxe Kommune, er blevet udvidet til også at være et særligt aktivitets- og samværstilbud for borgere med erhvervet hjerneskade.
Christianehøj har gennem en længere periode haft en faldende medlemstilslutning blandt den eksisterende brugergruppe af førtidspensionister primært med fysiske handicaps. Det skyldes, at færre borgere med behov for et dagtilbud får tilkendt førtidspension end tidligere.
Christianehøjs bestyrelse og Gladsaxe kommune var derfor enige om behovet for at udvide centrets aktiviteter og øge medlemstilgangen, hvis Christianehøj skulle bevares som et bæredygtigt og attraktivt dagtilbud.

En god aftale for alle
Antallet af borgere med erhvervet hjerneskade er stigende, og både Gladsaxe og omegnskommunerne har interesse for et mere målrettet tilbud med fokus på vedligeholdelse og udvikling af personlige færdigheder for denne gruppe af borgere.
– Det er glædeligt, at vi kan bevare og udvikle det eksisterende tilbud på Dagcentret Christianehøj, så vi samtidig får et kvalificeret tilbud til borgere med erhvervet hjerneskade. Jeg har store forhåbninger til, at det nye tilbud vil gavne livskvaliteten for mange borgere, siger formanden for Sundheds- og Handicapudvalget, Susanne Palsig (F). Også i Christianehøjs bestyrelse vækker aftalen glæde.
– Vi er glade for den nye aftale, som fastholder tilbuddene for de eksisterende brugere og som kan sikre et udviklingsperspektiv for Christianehøj. Vi ser frem til at byde nye brugere velkommen, siger Lis Napstjert, bestyrelsesformand for Christianehøj og Lions Gladsaxe repræsentant i bestyrelsen.
Christianehøjs medarbejdere vil med udvidelsen af centerets brugergruppe blive opkvalificeret til også at kunne tage sig af de nye brugeres særlige behov. Der vil i den forbindelse også blive ansat en ergoterapeut.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top