Sundhedshus sættes på skinner
Sundhedshus-01-02-17.jpg
Det ny tværfaglig sundhedshus tænkes oprettet i forbindelse med Træningscenter Gladsaxe. Foto: Kaj Bonne.
-

Et tværfagligt sundhedshus for alle borgere skal oprettes i forbindelse med Træningscenter Gladsaxe på Kildebakkegårds Allé

For især ældre borgere kan det være en udfordring at bevæge sig rundt imellem Gladsaxe Kommunes sundhedstilbud. Det ønsker forligskredsen bag budget 2017-2020 – Det Radikale Venstre, Venstre, Det Konservative Folkeparti, SF og Socialdemokratiet – at gøre noget ved. Ideen er at samle flere sundhedstilbud på et sted.
Der er afsat 85 mio. kr. til at etablere et tværfagligt sundhedshus i tilknytning til de nuværende faciliteter på Træningscenter Gladsaxe, Kildegårds Allé 165, og til ombygning af de midlertidige pladser på træningscentret.
– Det er foreløbige tanker, som der arbejdes videre på. Det er en stor sag, så vi skal igennem en længere proces, siger Trine Græse (A), formand for Seniorudvalget, der ligesom Sundheds- og handicapudvalget fik forelagt sagen enslydende på de respektive udvalgsmøder i sidste uge. Sundhedshuset forventes tidligst at stå klar i 2. halvår 2021.

Flere nye tilbud
I forrige måned blev der udsendt 26 sider med visioner og indhold for sundhedshuset, hvor det er tanken, at privatpraktiserende læger med ydernumre (særligt fokus på speciallæger), praktiserende fodterapeuter og psykologer, en apoteksfunktion og et lægehus inkluderes.
Endvidere anbefales det, at de tilbud, der allerede er i huset samles sammen med andre kommunale funktioner: Forebyggelsescentret, Træningscentret (inkl. den ambulante træning), fleksible lokaler til aktiviteter inden for sundhedsplejen, talehørekonsulenter, PPR-samtaler, ungepsykolog, patientforeninger, rusmiddelcenter, social- og handicapområde samt andre relevante foreninger. Den nuværende sygeplejeklinik udvides med tværfaglig sygeplejerske- og fysioterapeutbemandet inkontinensklinik. Der etableres også en reception og en café.
Trine Græse mener, at det større borgerflow i sundhedshuset vil gøre det nemmere for borgerne at navigere i sundhedsvæsenet. Sundhedshuset skal også styrke samarbejdet med civilsamfundet, for eksempel patientforeninger, idrætsforeninger, selvhjælpsgrupper og andre frivillige kræfter.
– Et samlet programoplæg for sundhedshuset med tilhørende anlægsbudget forventes forelagt både Seniorudvalget og Sundheds- og handicapudvalget inden årets udgang, siger Trine Græse.

Det skal sundhedshuset være
Sundhedshuset skal samle det nære sundhedsvæsen i en effektiv organisering, som skaber en samlet indgang med bedre tilgængelighed til det nære sundhedsvæsen for borgerne, og særligt til gavn for de borgere, der har størst behov for støtte til at klare egen sundhed.
Sundhedshuset skal derfor være et sted, hvor det er naturligt, trygt og relevant for mange borgere at komme i alle faser af livet. Sundhedshuset skal være med til at sikre, at flere borgere lever sundere, klarer egen sundhed og hverdagsliv og bliver så selvhjulpne som muligt
.

23 plejeboliger skal afvikles

I forbindelse med oprettelsen af et sundhedshus
skal 23 almene plejeboliger flyttes
fra Træningscenter Gladsaxe

Afviklingen af 23 almene plejeboliger er den alvorligste konsekvens af etableringen af et tværfagligt sundhedshus på Træningscenter Gladsaxe.
– Der er flere forskellige grunde til, at vi bliver nødt til at afvikle de 23 permanente plejeboliger, siger Trine Græse (A), formand for Seniorudvalget.
– Det vil passe meget dårligt sammen at have plejeboliger liggende ved siden af et sundhedshus. Indretningen af de permanente plejeboliger passer ikke til, at borgeren skal have en vis frihedsgrad til at bevæge sig rundt, når vi samtidig bestræber os på, at sundhedshuset skal være et åbent sted med mange mennesker. Endvidere er der i forhold til andre af kommunens seniorcentre – med plads til ca. 100 boliger eller flere – tale om relativt få plejeboliger på Træningscenter Gladsaxe, og det medfører, at enheden er for lille fagligt set. Det er da også begrundelsen for, at alle kommunens andre seniorcentre er langt større, siger Trine Græse.

Ingen økonomisk gevinst
Stillet over for spørgsmålet, om der er tale om økonomisk tænkning, siger Trine Græse: – Nej, tværtimod.
Trine Græse henviser blandt andet til, at når man afvikler almene boliger, så skal man frikøbe boligerne for ca. 1 million kr. stykket gennem Landbyggefonden.
I øjeblikket pågår en analyse om det fremtidige plejeboligbehov, som sandsynligvis bliver forelagt Seniorudvalget i løbet af maj.
– Afviklingen af de 23 boliger foregår over en længere tidshorisont. Det sker i hvert fald ikke i løbet af i år, og sundhedshuset skal efter planen først stå færdig i 2021, siger Trine Græse.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top