- Gladsaxebladet - https://www.gladsaxebladet.dk -

Alle firmaer kan få særaftale

Susanne Damsgaard spørger til Gladsaxe Kommunes måde at bevilge hjælp til etablering.
Når en borger får bevilget hjælp til etablering, kan de indkøbe indbo etc. hos de firmaer de ønsker, og efterfølgende aflevere en kvittering for det indkøbte. De kan også vælge at købe brugt. Mange borgere har ikke mulighed for at lægge pengene ud, derfor får de en rekvisition med fra Gladsaxe Kommune til indkøb af netop det, de har fået bevilget.
Det er langt fra alle firmaer, der ønsker aftale om brug af rekvisitioner. Derfor bruger kommunen de firmaer, der kan laves aftale med. Når der indgås aftale, indgår prisniveau i overvejelserne, så kommunen sikrer, at der kan købes for eksempel møbler til billige priser. Alle firmaer er velkomne til at rette henvendelse til kommunen for en eventuel aftale. Så der er på ingen måde tale om konkurrenceforvridning, men blot om en måde at håndtere en praktisk udfordring.

Birgitte Vallø,
chefkonsulent
i Boligsocial Enhed