Dansk Folkepartis alternative fakta
-

På byrådsmødet i januar fremkom Kristian Niebuhr (DF) endnu engang med påstanden om, at Enhedslisten stemte for besparelser på 16 mio. kr. på ældreområdet i Budget 2016. Selvfølgelig gjorde vi ikke det – hvilket Kristian Niebuhr udmærket ved!
Når budgettet på ældreområdet i 2016 var lavere end i 2015 skyldtes det ikke en nedskæring, men en demografisk regulering af udgifterne til ældreplejen. Dvs. en regulering af udgifterne baseret på udviklingen i antallet af ældre borgere og en beregning af den forventede gennemsnitlige serviceudgift.
I 2015 fik Seniorudvalget forelagt en ny økonomisk beregningsmodel, som tog udgangspunkt i udgifterne for 2014. Modellen beregnede en betydelig lavere serviceudgift pr. ældre borger, og derfor forventedes udgifterne til ældreplejen at blive 16 mio. kr. lavere end tidligere beregnet – med samme serviceniveau.
Dansk Folkeparti stemte selv for den nye model. Kun Enhedslisten kunne ikke støtte modellen. Vi mente, den var urealistisk, fordi udgiftsniveauet i 2014 var for lavt og ikke repræsentativt. Bl.a. havde omlægning af arbejdstiden i ældreplejen medført flere opsigelser og derfor perioder med personalemangel.
Allerede ved den første budgetopfølgning i maj 2016 stod det klart, at budgettet til ældreplejen var for lavt pga. den nye demografiberegning. Derfor blev der lavet en ny beregning, der har forøget budgettet med 16 mio. kr. i 2017.
Vi mener derfor også, at det underskud på ældreplejen i 2016, der skyldes den forkerte demografiberegning, må dækkes af kommunekassen, og ikke af ubrugte midler fra ældreområdets eget budget.

Trine Henriksen,
Byrådsmedlem
for Enhedslisten

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top