- Gladsaxebladet - https://www.gladsaxebladet.dk -

Drop dog den bevaringsregel

Byrådsmedlem og medlem af Trafik- og Teknikudvalget Kim Wessel-Tolvig fra Venstre er stærkt utilfreds med, at en del husejere kommer i klemme, når de går med planer om at rive deres gamle hus ned og bygge nyt.
De kommer i karambolage med bevaringsreglernes gruppe 4-bestemmelse.
– Det er fuldstændig tosset, at borgerne ikke må rive deres eget hus ned og bygge et nyt som svarer til dagens standarder med hensyn til lovgivning inden for bl.a. isolering og andet energibesparende tiltag.
– Jeg er helt enig i, at kategori 1, 2 og 3 skal bibeholdes, hvor kategori 3 skal behandles af byrådet, hvis der kommer ønsker om omforandring eller nedrivning, men fra kategori 4 og højere skal kommunen ikke blande sig i borgernes ønsker, siger Kim Wessel-Tolvig.
Der er over 400 huse i Gladsaxe som er bevaringsværdige i en eller anden kategori.
– Slots- og Kulturstyrelsen har kørt rundt i Danmark og udefra vurderet bevaringsværdien for de enkelte huse. Det resulterer i, at hvis dit hus er kategoriseret i Gruppe 4, må du ikke rive det ned og eventuelt bygge et nyt og tidssvarende hus på din grund. Det kræver byrådets godkendelse i hvert enkelt tilfælde.
– Der er nu begyndt at dukke flere sager op i Trafik -og Teknikudvalget, hvor borgere ønsker at rive et gammelt og til tider ubeboeligt hus ned, fordi de ønsker at blive boende i kommunen, men i et nyt og tidssvarende hus. Hver gang skal TTU bedømme disse huse, hvor ejerne ikke engang var klar over, at deres hus var bevaringsværdigt, siger Kim Wessel-Tolvig.

Sløjf den bestemmelse
Derfor vil Venstre nu arbejde for, at denne kategori 4 sløjfes som behandlingskrævende i byråds og forvaltnings sammenhæng.
Med ca. 450 bygninger i Gladsaxe er det en stor gruppe ejendomme, som er bevaringsværdige i en eller anden kategori, med kat. 4 som en af de største.
Ejere af ejendomme bør undersøge om netop deres ejendom er i en af kategorierne. Især hvis huset skal sælges. Det er nemlig ikke altid, at ejendomsmæglere og advokater husker at meddele de nye købere, at huset er bevaringsværdigt, hvilket giver store problemer, hvis huset købes med henblik på nedrivning og opførelse af et nyt.
Borgere som har boet i deres hus i en menneskealder og ønsker at blive boende på stedet, men rive det gamle hus ned og bygge et nyt hus som kan anvendes af de nu ældre borgere, har fået sig en grim overraskelse, når de ansøger om nedrivningstilladelse. Når de får det svar, at de ikke må rive huset ned, og hvis de stadig ønsker nedrivning, kan kommunen udstede et § 14 forbud, der sætter en stopper for nedrivning indtil der er lavet et nyt tillæg til lokalplanen, som måske stadig gør at huset ikke må rives ned. Altså fanget i en fælde som borgeren slet ikke var klar over eksisterede. Der vil selvfølgelig altid være undtagelser, hvor et kat. 4 hus bør ændres til kat. 3, men det vil være meget få i forhold til situationen i dag, som er uholdbar.

Fakta
Gruppe 1 er stort set kun vores kirker. Gruppe 2 er nogle få huse som har en stor historisk værdi. Eksempelvis Højgården på Bagsværd Hovedgade. Gruppe 3 har ligeledes historisk værdi for et specielt område.
Så kommer gruppe 4 som er den største gruppe i SAVEs oprettede register. SAVE (Survey of Architectural Values in the Environment) som behandles af Slots -og Kulturstyrelsen.
Denne styrelse har kørt rundt i Danmark og udefra vurderet bevaringsværdien for de enkelte huse. Det resulterer i, at hvis dit hus er kategoriseret i Gruppe 4, må du ikke rive det ned og eventuelt bygge et nyt og tidssvarende hus på din grund. Det kræver byrådets godkendelse i hvert enkelt tilfælde.